Parametry wody

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.). Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godziny.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ  

  BASEN SPORTOWY  BASEN REKREACYJNY    JACUZZI   
Cl (wolny) 0,44 0,76 0,86
pH 7,20 7,21 7,22
Redox 774 780 704
temperatura 28,1 31,0 34,4
© 2019 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.