Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

Eliminacje gminne 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprasza do udziału w gminnych eliminacjach 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Eliminacje odbędą się w czwartek 22 marca 2018 roku, a rozpoczniemy je o godzinie 9:00 w sali teatralnej Pałacyku „Sokół”. 

Konkurs, organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej jest wydarzeniem otwartym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Uczniowie szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie. Pozostali biorą udział także w wyższych etapach rywalizacji.

Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów: recytatorskiego, "wywiedzione ze słowa", teatru jednego aktora, poezji śpiewanej.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej regulaminem oraz o dostarczenie kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca (piątek): osobiście do Działu Realizacji Projektów Kultury w Pałacyku “Sokół”, faxem pod nr 12 276 26 01 lub drogą elektroniczną na adres: sokol@ckis.pl.                                                                 

 

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO

REGULAMIN DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS GIMANZJALNYCH

 „MAŁY OKR 2018”

 

ORGANIZATOR:

  • Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

                      

I. CELE KONKURSU:

1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.

2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.

3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.

5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

 II. ZASADY ORGANIZACYJNE:

„MAŁY OKR” jest konkursem o zasięgu powiatowym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych z klas 0-III (recytacja), IV-VI (recytacja, „wywiedzione ze słowa”) oraz uczniów szkół podstawowych z klas VII i uczniów gimnazjów (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana). Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Zgłoszenia do etapu gminnego dokonują Szkoły Podstawowe z  klasami gimnazjalnymi włącznie z terenu Miasta i Gminy Skawina. Jury eliminacji szkolnych winno również szczegółowo zaznajomić się z niniejszym regulaminem. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń laureatów, którzy zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sokol@ckis.pl lub doręczyć osobiście do Działu Realizacji Projektów Kultury, Pałacyk „Sokół” ul. Mickiewicza 7, tel.: 12 276 34 64

Termin zgłoszeń upływa 16 marca /piątek/ 2018 r.

Przesłuchania etapu gminnego odbędą się w Sali teatralnej Pałacyku „Sokół”.

Podczas eliminacji jurorzy będą udzielali konsultacji zainteresowanym osobom.

Organizator wywiesi listę startową w dniu przesłuchań.

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG:

Do etapu powiatowego mogą być zakwalifikowani laureaci miejsc I-III
Organizator eliminacji gminnych może podjąć decyzję o zmianie limitów kwalifikacyjnych.

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.    

Uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce.

 

22 marca 2018 r. (czwartek)

Turniej RECYTATORSKI:

godz. 9:00

klasy 0–III – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz  fragmentu  prozy

– czas prezentacji do 5 minut łącznie

klasy IV–VI - recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu  prozy

– czas prezentacji do 5 minut łącznie;

klasy VII,  gimnazjum - recytacja 1 utworu poetyckiego oraz  fragmentu prozy

– czas prezentacji do 7 minut łącznie;

                                         

Turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:

klasy IV-VI ,  klasy VII, gimnazjum
 repertuar dowolny  (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage  tekstów), dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem)
– całkowity czas prezentacji do 7 minut;

 

Turniej POEZJI ŚPIEWANEJ:

klasy VII, gimnazjum

1. Wykonawca jest solistą.
2. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany.
3. W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 1 utwór śpiewany, 1 recytowany  i ewentualnie, jako drugi, śpiewany utwór z  tekstem własnym. Łączny czas  ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

 

  Turniej JEDNEGO AKTORA:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

 IV. OCENA PREZENTACJI:

1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.

Zmagania konkursowe będzie oceniać JURY w składzie:

Paweł Kumięga – aktor Teatru Ludowego w Krakowie, przewodniczący jury
Andrzej Morawa -  polonista, autor, reżyser teatralny, członek jury
Kazimierz Zajda – poeta, artysta plastyk, instruktor CKiS w Skawinie, członek jury

2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),
b) interpretacja utworów,
c) dykcja, emisja, ekspresja,
d) ogólny wyraz artystyczny.

 3. W turnieju „wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:

a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,
b) kompozycję sceniczną prezentacji.

4. W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględnia ponadto:

a) zgodność muzyki z charakterem wiersza;
b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;

5. Jury etapu gminnego może poprosić (ze względów organizacyjnych) o prezentację tylko jednego utworu ze zgłoszonego  repertuaru.

6. Decyzja jury jest ostateczna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Centrum  Kultury i Sportu w Skawinie.

2. Laureaci etapu gminnego otrzymują promocję do powiatowego etapu Ogólnopolskiego  Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 23 marca /piątek/ w Dworze w Mogilanach.

3. Należy zapoznać się z regulaminami eliminacji ww. konkursów.

4. Laureaci i opiekunowie pokrywają koszty akredytacji we własnym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorem pod numerem telefonu: 12 276 34 64 lub sokol@ckis.pl

 

Marta Tyrpa

(AZ)

« poprzednia | następna »
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.