Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Pracownia plastyczna  »  Grupa szkolna

 Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do sekcji

serdecznie zapraszamy!Zapisy prowadzimy od 3 września 2018 r. w Dziale Realizacji Projektów Kultury (Pałacyk "Sokół"),
w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ grupy szkolnej pracowni plastycznej
na rok artystyczny 2018/2019:

 

Dzień Godziny Miejsce zajęć

 poniedziałek

gr. I 15:00 - 16:45

gr. II 17:00 - 18:45

 

Pracownia plastyczna
Basen Camena

 środa

gr. I 15:00 - 16:45

gr. II 17:00 - 18:45

OPŁATA CZŁONKOWSKA za przynależność do sekcji

Składka miesięczna - 60 zł (zajęcia 2 x w tygodniu), 42 zł (zajęcia 1 x w tygodniu) - płatność z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

Zniżki:

  • Dla rodzeństwa: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko. Zniżka nie dotyczy rodzeństwa uczestników sekcji Teatr Maska, Orkiestra Dęta Sygnał, Zespół Kameralny Cantica.
  • Dla osób uczęszczajacych na zajęcia 3 lub więcej sekcji: gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał”, płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej, obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
  • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Realizacji Projektów Kultury lub w sekretariacie CKiS.
  • Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
  • W przypadku, gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

Szczegółowe informacje:
Dział Realizacji Projektów Kultury 
Pałacyk "Sokół", ul. Mickiewicza 7
oraz pod numerami telefonów: 12 276-34-64,
e-mail: sokol@ckis.pl


Płatność należy realizować:
I) w kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na Basenie „Camena”:
• w kasie głównej (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
• w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter): poniedziałek - w godz. 14.30-21.30; wtorek, piątek - w godz. 8.30-20.30; środa, czwartek - w godz. 11.30-21.30; sobota – 8.30-13.30
II) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005 
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć 
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność
III) płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl 

(proszę kliknąć przejdź do płatności)

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.