Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 O nas  »  Historia

Początki działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie sięgają 1986 r., kiedy to po wyremontowaniu Pałacyku „Sokół”, będącego sercem Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, stał się on siedzibą Miejskiego Domu Kultury „Sokół”. Obiekt stworzył dogodne warunki do rozwoju życia kulturalnego i sportowego mieszkańców Skawiny i okolic.

Na kanwie Miejskiego Domu Kultury „Sokół”, na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 1992 roku, powstało Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Obecnie główna siedziba mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury w budynku Basenu „Camena”, w ścisłym centrum miasta. Ponadto Centrum administruje obiektami, tj.: Pałacyk „Sokół”, Hala Widowiskowo - Sportowa, Ośrodek Kulturalno - Rekreacyjny „Gubałówka”, Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, Rynek w Skawinie, Kino „Piast”, kort tenisowy, dwa Orliki oraz Stadion Miejski. CKiS to jedna z nielicznych tego typu instytucji w obrębie województwa małopolskiego, która sprawuje pieczę nad tak znaczną liczbą placówek, posiadając przy tym bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-sportową.

Misja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, to: „Kształtowanie wrażliwości społeczeństwa na dobra kultury lokalnej oraz zachęcanie do uczestnictwa w rekreacji i sporcie”. Centrum zatem przede wszystkim skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę oraz dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy, a także organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi oraz sportowymi. Ponadto jego zadaniem jest organizacja zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz koordynowanie i nadzorowanie działalności kulturalnej i sportowej, na terenie Gminy.

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.