Kultura  »  Kursy nauki gry na instrumentach  »  Gitara  »  Terminy zajęć, płatności

Zapisy na kurs prowadzimy od 1 września w Dziale Realizacji Projektów Kultury (Pałacyk "Sokół"), w godzinach od 9.00 do 16.00. 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ nauki gry na gitarze na rok artystyczny 2017/2018.

Zajęcia rozpoczną się 2 października.

Harmonogram zajeć ustalany jest indywidualnie, osobiście lub telefonicznie wg poniższego rozkładu godzin:

Dzień Godziny Miejsce zajęć
 Poniedziałek 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
Preacownia gitarowa
Basen Camena

Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11
 Wtorek 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
 Środa 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
 Czwartek 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

 

PŁATNOŚCI za kurs nauki gry na gitarze

  • 1x w tygodniu - 60 minut, 3 osoby w grupie

Opłata miesięczna - 70 zł -  płatne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

Opłata za sezon (październik - maj) - 467 zł - płatne do 31.10.2017 r.

  • 2 x w tygodniu - 60 minut, 3 osoby w grupie


Opłata miesięczna - 105 zł  -
płatne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

 Opłata za sezon (październik - maj) - 700 zł - płatne do 31.10.2017 r.

 

ZNIŻKI:

  • Dla rodzeństwa: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko.Zniżka nie dotyczy rodzeństwa uczestników sekcji Teatr Maska, Orkiestra Dęta Sygnał, Zespół Kameralny Cantica.
  • Dla osób uczęszczajacych na zajęcia 3 lub więcej sekcji: gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
  • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Realizacji Projektów Kultury lub w sekretariacie CKiS.
  • Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
  • W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

 

Szczegółowe informacje:
Dział Realizacji Projektów Kultury 
Pałacyk "Sokół", ul. Mickiewicza 7
oraz pod numerami telefonów: 12 276-34-64,
e-mail: sokol@ckis.pl

 

Płatność należy realizować:


I) W kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na Basenie „Camena”:
• w kasie głównej (I piętro)od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00
• w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter):  poniedziałek - w godz. 14.30-21.30; wtorek, piątek - w godz. 8.30-20.30; środa, czwartek - w godz. 11.30-21.30; sobota – 8.30-13.30
II) Poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005 
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć 
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność
III) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl 
 

 

 

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.