Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Basen Camena  »  Parametry wody

 Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).
       Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godz.

 

 

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ 

 

  BASEN SPORTOWY  BASEN REKREACYJNY    JACUZZI   
Cl (wolny) 0,45 0,75 0,86
pH 7,20 7,20 7,22
Redox 771 778 690
Temperatura 28,0 31,1 34,3

 

 

 

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.