Sport  »  Sekcje sportowe  »  Sekcja pływacka

 

Trener:

PIOTR BODZOŃ - trener II klasy
 

O sekcji pływackiej:

Jest to sekcja sportowa działająca przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie od jesieni 2003 roku. W roku szkolnym 2017/2018 w gronie dzieci i młodzieży trenujących dyscyplinę „PŁYWANIE” w barwach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie znajduje się 30 podopiecznych.

Pływacy będą doskonalić swoją technikę i umiejętności pływackie oraz poprawiać swoje rezultaty czasowe w dwóch grupach pływackich: sportowej i rekreacyjnej. Oprócz treningów stricte pływackich, uczestnicy tej sekcji  będą mogli wzmacniać swoją kondycję poprzez zajęcia na siłowni, a także poprzez zajęcia ogólnorozwojowe realizowane jako trening suchy na hali basenowej.

Uczestnicy I grupy to „team pływaków, którzy będzie stanowił grupę sportową (kwalifikowaną), której głównym założeniem będzie:

  • przygotowanie teoretyczne i techniczne w zakresie podstawowych styli pływackich oraz przepisów pływania,
  • rozwój umiejętności pływackich i wdrażanie uczestników do sportowej rywalizacji,
  • systematyczny udział w treningach pływackich na Basenie Camena wg ustalonego przez trenera toku treningowego dla poszczególnych zawodników,
  • udział w zawodach pływackich zgodnie z kalendarzem imprez MOZP,
  • godne reprezentowanie barw „CKiS Skawina” na zawodach pływackich,                          
  • dbanie o wizerunek CKiS w Skawinie (eksponowanie logo Centrum) na treningach i zawodach pływackich. 

Cel jaki przyświeca tej grupie to stała progresja wyników, udane starty w zawodach kalendarza imprez Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Pływackiego, a więc w: cyklicznej Sobocie Pływackiej, Grand Prix Małopolski w Pływaniu, w Zimowych i Letnich Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego w Pływaniu, a także w Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu.

Uczestnicy II grupy to pływacy, którzy będą tworzyć tzw.  grupę rekreacyjną, która w swych założeniach ma realizować następujące cele:

  • rozwijanie zainteresowań pływackich,
  • doskonalenie umiejętności  i technik pływania oraz startów i nawrotów,
  • dbanie o właściwy rozwój psycho – motoryczny uczestników,
  • udział zawodników w zawodach rangi lokalnej

W bieżącym roku szkolnym, cel jaki przyświeca temu "teamowi" to doskonalenie techniki pływania oraz nawrotów, a w perspektywie dalszej udział w zawodach na arenie lokalnej oraz wojewódzkiej.

 

Magdalena Bodanowicz

(AZ)

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.