Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Warsztaty wokalne  »  Terminy zajęć, płatności

Zapisy na sezon 2017/2018 trwają od 1 września w Dziale Realizacji Projektów Kultury
w godz. 9.00 - 16.00, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 64.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy na casting (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu).

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATÓW WOKALNYCH w sezonie 2017/2018.

Dni Godziny Miejsce zajęć
piątek

15:00 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 - 17:15
17:15 - 18:00

18:15 - 19:00
19:00 - 19:45
19:45 - 20:30

Pracownia gitarowa
Basen Camena

 


PŁATNOŚCI za zajęcia

Składka miesięczna - zajęcia indywidualne (45 min. 1 x w tygodniu) - 100 zł - płatne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

Składka za sezon (październik - maj) - 667 zł - płatne do 31.10.2017 r.

 ZNIŻKI:

  • Dla rodzeństwa: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko.Zniżka nie dotyczy rodzeństwa uczestników sekcji Teatr Maska, Orkiestra Dęta Sygnał, Zespół Kameralny Cantica.
  • Dla osób uczęszczajacych na zajęcia 3 lub więcej sekcji: gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
  • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Realizacji Projektów Kultury lub w sekretariacie CKiS.
  • Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
  • W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

 

Szczegółowe informacje:
Dział Realizacji Projektów Kultury
Pałacyk "Sokół", ul. Mickiewicza 7
oraz pod numerami telefonów: 12 276-34-64,
e-mail: sokol@ckis.pl

Płatność należy realizować:
I) w kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na Basenie „Camena”:
• w kasie głównej (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
• w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter): poniedziałek - w godz. 14:30 - 21:30; wtorek, piatek - w godz. 8:30 - 20:30; środa, czwartek - w godz. 11:30 - 21:30; sobota - w godz. 8:30 - 13:30
II) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność
III) płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.