Sport  »  Sekcje sportowe  »  Siatkówka  »  Terminy zajęć, płatności

TY i MY RAZEM TWORZYMY IATKARSKI TEAM.

I TEN MAŁY I TEN DUŻY PRZYJŚĆ SPRÓBOWAĆ ZAGRAĆ MUSI!

 Zapraszamy dzieci od 8 do 13 lat.

ZAPISY do grup,  w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio na zajęciach.

UWAGA! => od 1 grudnia, treningi grupy wiekowej 8-9 lat

ze względu na niską frekwencję zostają zawieszone. TRWA NABÓR!

TRENINGI 

Dzień Godzina Grupa/wiek Miejsce
PONIEDZIAŁEK 18.00 - 19.30  Grupa 10-13 lat Hala Sportowa CKiS
ŚRODA  18.00 - 19.30 

Grupa 10-13 lat

Hala Sportowa CKiS
PIĄTEK 18.00 - 19.30 

Grupa 8-9 lat

Hala Sportowa CKiS

 

 

PŁATNOŚCI :

Składki miesięczne:
Składka Miesięczna (2 x w tygodniu) => 46 zł
Składka Miesięczna (1 x w tygodniu) => 23 zł

Składki sezonowe:
Składka za sezon X-V (2 x w tygodniu) => 307 zł 
Składka za sezon X-V (1 x w tygodniu) => 153 zł

SKŁADKA ZA SEZON PŁATNA DO => 31.10.2017

1. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko. Powyższy zapis nie dotyczy sekcji „Pływanie”, „Crossminton”, „Gimnastyka korekcyjna”.

2. Istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Sportu i Rekreacji lub w sekretariacie CKiS. 

3. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.

 4. W przypadku gdy zawodnik należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr "Maska", Zespołu Kameralnego "Cantica", Orkiestry Dętej "Sygnał" platność za każdą sekcje wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
a) zniżka nie obowiązuje w sekcjach: gimnastyka korekcyjna, crossminton, pływanie.

5. W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

PŁATNOŚĆ NALEŻY REALIZOWAĆ:

• W kasie głównej (I piętro Basen „Camena”) CKiS w Skawinie:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

• W kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter Basen „Camena”):

- poniedziałek ->14.30 - 21.30

- wtorek i piątek -> 8.30 - 20.30

- środa i czwartek -> 11.30 - 21.30

- sobota -> 8.30 - 13.30

• Poleceniem przelewu na rachunek CKiS 
–  BS 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005

Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć 
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność

Zgodnie z Regulaminem wpłaty należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.

Dowód wpłaty (paragon/polecenie przelewu) należy okazać instruktorowi/trenerowi.

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.