Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Zumba Kids & Junior  »  Terminy zajęć, płatności

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do sekcji
serdecznie zapraszamy!


Zapisy prowadzimy w Dziale Realizacji Projektów Kultury (Pałacyk "Sokół"),
w godzinach od 9.00 do 16.00

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZUMBY na sezon artystyczny 2017/2018

Grupy Dni Godziny Miejsce zajęć


Zumba KIDS
4-6 lat

 sobota


12:30 - 13:30
Sala baletowa
Basen Camena


Zumba JUNIOR
7-10 lat


13:45 - 14:45Zumba
od 11 lat


wtorek16:00 - 17:30OKR Gubałówka


czwartek

 

OPŁATA CZŁONKOWSKA za przynależność do sekcji

Składka miesięczna (zajęcia 1 x w tygodniu tj. Zumba KIDS i Zumba JUNIOR) - 40 zł - płatne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

Składka miesięczna (zajęcia 2 x w tygodniu tj. Zumba od 11 lat) - 60 zł - płatne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

Składka za sezon październik - maj (zajęcia 1 x w tygodniu tj. Zumba KIDS i Zumba JUNIOR) - 267 zł - płatne do 31.10.2017 r.

Składka za sezon październik - maj (zajęcia 2 x w tygodniu tj. Zumba od 11 lat) - 400 zł - płatne do 31.10.2017 r.

ZNIŻKI:

  • Dla rodzeństwa: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko.Zniżka nie dotyczy rodzeństwa uczestników sekcji Teatr Maska, Orkiestra Dęta Sygnał, Zespół Kameralny Cantica.
  • Dla osób uczęszczajacych na zajęcia 3 lub więcej sekcji: gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
  • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Realizacji Projektów Kultury lub w sekretariacie CKiS.
  • Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
  • W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

 

Szczegółowe informacje:
Dział Realizacji Projektów Kultury 
Pałacyk "Sokół", ul. Mickiewicza 7
oraz pod numerami telefonów: 12 276-34-64,
e-mail: sokol@ckis.pl

 

Płatność należy realizować:


I) W kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na Basenie „Camena”:
• w kasie głównej (I piętro)od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00
• w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter):  poniedziałek - w godz. 14.30-21.30; wtorek, piątek - w godz. 8.30-20.30; środa, czwartek - w godz. 11.30-21.30; sobota – 8.30-13.30
II) Poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005 
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć 
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność
III) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl 
 

 

 

(proszę kliknąć przejdź do płatności)

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.