Sport  »  Sekcje sportowe  »  Fun Dance  »  Terminy zajęć, płatności

POZWÓL DZIECKU ODNALEŹĆ RADOŚĆ  Z TAŃCA i ZAPISZ JE DO 

SEKCJI FUN DANCE!

 Najmłodsza grupa, FUN KIDS => ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, połączone z nauką podstawowych elementów cheerleaders. Kształtują i rozwijają indywidualne predyspozycje i umiejętności rytmiczno - taneczne oraz harmonię i estetykę ruchu. Pomagają dziecku przezwyciężyć nieśmiałość i tremę. 

Grupy starsze => kontynuacja w/w systemu treningowego oraz wprowadzanie bardziej zaawansowanych technik tanecznych. 

Na treningi sekcji zapraszamy do:

  • sali "Olimpijka" mieszczącej się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Skawinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 4
  • sali baletowej znajdującej się w budynku basenu "Camena"

 

 TRENINGI OD 4 PAŻDZIERNIKA!

Zapisy do grup w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u instruktora.

 

Dzień Wiek Grupa Godzina Miejsce
Poniedziałek 6-7 lat  Fun Kids 17.00-17.45   sala "Olimpijka"
  8-13 lat Joy  17.45-18.45   sala "Olimpijka"
  od 14 lat Kameleon 18.45-19.30   sala "Olimpijka"
Środa 8-13 lat Joy  18.00-18.45   sala "Baletowa"
  od 14 lat Kameleon 18.00-19.30   sala "Baletowa"

 

Forma płatności:

Składka miesięczna (2x wtygodniu) => 46 zł
Składka miesięczna (1x wtygodniu) => 23 zł

Składka za sezon X-V (2x w tygodniu) => 307 zł

Składka za sezon X-V (1x w tygodniu)=> 153 zł

SKŁADKA ZA SEZON PŁATNA DO => 31.10.2017

1. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko. Powyższy zapis nie dotyczy sekcji „Pływanie”, „Crossminton”, „Gimnastyka korekcyjna”.

2. Istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Sportu i Rekreacji lub w sekretariacie CKiS. 

3. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.

 4. W przypadku gdy zawodnik należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr "Maska", Zespołu Kameralnego "Cantica", Orkiestry Dętej "Sygnał" platność za każdą sekcje wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
a) zniżka nie obowiązuje w sekcjach: gimnastyka korekcyjna, crossminton, pływanie.

5. W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

PŁATNOŚĆ NALEŻY REALIZOWAĆ:

• W kasie głównej (I piętro Basen „Camena”) CKiS w Skawinie:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

• W kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter Basen „Camena”):

- poniedziałek ->14.30 - 21.30

- wtorek i piątek -> 8.30 - 20.30

- środa i czwartek -> 11.30 - 21.30

- sobota -> 8.30 - 13.30

• Poleceniem przelewu na rachunek CKiS 
–  BS 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005

Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
- nazwa sekcji/zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność

Zgodnie z Regulaminem, wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.

Dowód wpłaty (paragon/polecenie przelewu) należy okazać instruktorowi/trenerowi.


Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.