Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 »  Terminy zajęć, płatności

Wszystkich zainteresowanych przystapieniem do sekcji tańca towarzyskiego Malucha
serdecznie zapraszamy!


Zapisy prowadzimy w Dziale Realizacji Projektów Kultury
(Pałacyk "Sokół"),
w godzinach od 9.00 do 16.00.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
na rok artystyczny 2016/2017.

Rodzaj zajęć
Dzień Godziny Miejsce zajęć
Taniec towarzyski Malucha
ZAPISY TRWAJĄ!


wtorek 17:00 - 18:00

OKR "Gubałówka"

ul. Dębca
32-050 Skawina

 

PŁATNOŚCI

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 50 zł.


Szczegółowe informacje:

W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75 % za każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% za każde dziecko.

Dział Realizacji Projektów Kultury
Pałacyk "Sokół", ul. Mickiewicza 7
oraz pod numerami telefonów: 12 276-34-64,
e-mail: sokol@ckis.plPłatność należy realizować do 10 dnia każdego miesiąca:

I) w kasie głównej Centrum Kultury i Sportu:
• od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00
II) w kasie Camena Kosmetyka i Masaże:
• od poniedziałku do piątku w godz. od 15.30 do 20.30
• sobota w godz. od 10.30 do 17.30
III) poleceniem przelewu na rachunek CKiS - BS 87860000020000000038380005
W tytule przelewu konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji
- nazwa sekcji i ilość zajęć w tygodniu
IV) Płatność elektroniczna dostępna po wcześniejszej rejestracji
Jednorazowo można dokonać płatności wyłącznie za jednego uczestnika sekcji.
 

REGULAMIN ZAJĘĆ TAŃCA TOWARZYSKIEGO MALUCHA

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

NA ROK ARTYSTYCZNY 2016/2017

 1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 4 do 6 lat spełniające merytoryczne kryteria wynikające ze specyfiki sekcji, przy czym dzieci czteroletnie biorą udział w zajęciach pod opieką rodziców. Ostateczna decyzja o przynależności dziecka do sekcji leży w gestii prowadzącego zajęcia instruktora.
 2. Sezon artystyczny trwa od października 2016 do 31 maja 2017 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.
 4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji tańca towarzyskiego malucha w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 50 zł za miesiąc. Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 9 niniejszego regulaminu.
 5. Podstawowa opłata członkowska (50 zł za miesiąc) dotyczy zajęć prowadzonych 1 raz w tygodniu.
 6. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.
 7. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 6 regulaminu.
8. Opłata członkowska nie podlega zwrotom. Uwzględnione zostały wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.
 9. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

50 zł

333zł

1 x w tygodniu
Rodzeństwo – 2 osoby

38 zł
za osobę

250 zł
za osobę

1 x w tygodniu

rodzeństwo – 3 osoby

33 zł
za osobę

222 zł
za osobę

 10. Płatności należy realizować w następujących terminach:

  • opłata miesięczna – do 10 dnia każdego miesiąca
  • opłata sezonowa (październik – maj) – do 10 października

11. Płatność należy realizować:

a)  w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 do 20.30; sobota w godz. 10.30 do 17.30;

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię uczestnika sekcji
  • nazwa sekcji (Taniec malucha)
  • okres, za jaki dokonywana jest płatność

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl

12. Ze względu  na charakter zajęć obowiązuje wygodny strój i „bezpieczne” obuwie zamienne.

13.Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu – Pałacyku Sokół.

14. Dla dobra integracji grupy i zaangażowania dzieci, zajęcia odbywają się z udziałem obecności tylko 1 rodzica na sali ćwiczeń.

15. Rodzic/opiekun winien powiadomić instruktora lub organizatora o dłuższej nieobecności na zajęciach (telefonicznie pod nr 12 276 34 64 lub mailowo pod adresem sokol@ckis.pl). Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

16. W szczególnych sytuacjach niezależnych od organizatora, CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl .

17. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.