Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014

Skawina, dnia 15 maja 2014 roku

 

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonegona:

 

„Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „FRANKO”

FRANCISZEK PONIEDZIAŁEK

32-051 WIELKIE DROGI, KRZĘCIN 207

Cena oferty netto: 35.458,28

Uzasadnienie wyboru:

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta przedstawia najniższą cenę,    dlatego uznana została za najkorzystniejszą.

 

Zamawiający informuje, że do przetargu złożone zostały następujące oferty :

  1. „ANIFA” ANNA BĄK, 37-450 STALOWA WOLA, UL. GÓRSKIEGO 8
  2. FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA „INDOM” DARIUSZ JAKÓBCZYK, 30-398 KRAKÓW, UL. PODGÓRKI TYNIECKIE 90D
  3. “KA-BUD” KAZIMIERZ JOB, 32-051 WIELKIE DROGI 27
  4. DOMO PLUS SP. Z O.O., 30-389 KRAKÓW, UL. KORPALA 18 A
  5. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY “MAR-BUD” MARIAN KOWALÓWKA, OCHODZA 117, 32-051 WIELKIE DROGI
  6. FIRMA REMONTOWO -BUDOWLANA „FRANKO” FRANCISZEK PONIEDZIAŁEK, 32-051 WIELKIE DROGI, KRZĘCIN 207

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p.

Nr oferty / Nazwa firmy

Liczba pkt w kryterium: cena

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

Razem

1

(1)

„ANIFA”

ANNA BĄK

37-450 STALOWA WOLA

UL. GÓRSKIEGO 8

69,94 pkt

12,00 pkt

81,94 pkt

2

(2)

FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA „INDOM”

DARIUSZ JAKÓBCZYK

30-398 KRAKÓW

UL. PODGÓRKI TYNIECKIE 90D

44,88 pkt

16,00 pkt

60,88 pkt

3

(3)

„KA-BUD” KAZIEMIRZ JOB

32-051 WIELKIE DROGI 27

72,97 pkt

20,00 pkt

92,97 pkt

4

(5)

“MAR-BUD” MARIAN KOWALÓWKA

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

32-051 WIELKIE DROGI

OCHODZA 117

70,44 pkt

12,00 pkt

82,44 pkt

5

(6)

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „FRANKO”

FRANCISZEK PONIEDZIAŁEK

32-051 WIELKIE DROGI

KRZĘCIN 207

80,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.