Basen Camena: wyłączenie z użytkowania prysznica w szatni męskiej

Szanowni Klienci,

informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie wykazały w obrębie jednego z pryszniców w szatni męskiej znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii z grupy Legionella. Prysznic został niezwłocznie wyłączony z użytkowania i podjęliśmy działania w celu kompleksowego usunięcia problemu.

Jednocześnie informujemy, że woda w nieckach basenowych jest na bieżąco badana i spełnia wszystkie parametry jakościowe, a korzystanie z basenu jest w pełni bezpieczne.

Zakażenie bakterią legionelli może nastąpić poprzez inhalację aerozolu wodnego lub zachłyśnięcie się. Najczęstsza postać legionellozy, choroby wywoływanej przez bakterię legionelli, charakteryzuje się objawami typowymi dla zapalenia płuc: złym samopoczuciem, gorączką, bólami w klatce piersiowej, kaszlem i trudnościami w oddychaniu. Legionelloza nie przenosi się z człowieka na człowieka, chory nie stanowi więc zagrożenia dla otoczenia. Na zachorowanie najbardziej narażone są osoby starsze, z osłabionym układem immunologicznym lub przewlekle chorujące.

© 2019 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.