Zajęcia logopedyczne

O zajęciach

Zajęcia „Logopedyczne Przygody w Krainie Słów” to cykl spotkań odbywających się raz w tygodniu, których elementami są: nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, ćwiczenia stymulujące pamięć i koncentrację, zabawy artykulacyjne, a także elementy ćwiczeń logorytmicznych.

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczo-sekwencyjną to doskonała forma wprowadzenia dzieci w świat słowa czytanego poprzez zabawę, uzupełnioną o ćwiczenia stymulujące rozwój poznawczy, poprawiające pamięć i koncentrację – jakże istotne w przygotowaniu do etapu szkolnego. Zajęcia są prowadzone w oparciu o założenia terapii neurobiologicznej, popartej badaniami naukowymi przy użyciu zarówno autorskich pomocy, jak i tych stworzonych przez doświadczonych metodologów.

Podczas 10 spotkań tematycznych (m.in.: „Wyprawa do ZOO”, „Niezwykły kosmos” czy „W indiańskiej wiosce”) dzieci nabędą umiejętności związanych z czytaniem, jak i zapoznają się z informacjami z danego bloku tematycznego.

Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.

Miejsce zajęć: pracownia plastyczna, Dwór Ludwikowskich, ul. Adama Mickiewicza 26, Skawina

Informacje: Dział Realizacji Projektów Kultury, nr tel. 12 276 34 64, e-mail: zapisy@ckis.pl

Instruktor

Monika Birówka

Logopeda, bibliolog, dziennikarz. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie prowadząc terapię logopedyczną, zajęcia z dziećmi zagrożonymi dysleksją i dyslektycznymi. Współpracuje z rodzicami, prowadząc adresowane dla nich zajęcia oraz spotkania. Ponadto prowadzi terapię opierającą się na założeniach Metody Krakowskiej z dziećmi z alalią, ORM, wadami wymowy, autystycznymi, Zespołem Aspergera oraz Zespołem Downa. Jako jedna z kilkunastu osób w Polsce posiada certyfikat Specjalisty Symultaniczo-Sekwencyjnej Nauki Czytania w Grupie.

Harmonogram zajęć

środa, godz. 17.00 – 18.00, cykl 10 spotkań

Opłaty

180 zł/cykl 10 spotkań

Pliki do pobrania
OŚWIADCZENIE SEKCJE_ARTYSTYCZNE_2020

Regulamin sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020-2021

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021