Gimnastyka korekcyjna

O zajęciach

Zajęcia z wykorzystaniem niezbędnego do efektywnego prowadzenia ćwiczeń sprzętu i przyborów odbywają się w przestronnej sali „Olimpijka”. Podczas zajęć każde dziecko poznaje swoją wadę i uczy się eliminować błędy własne i otoczenia, które wpływają na jej pogłębienie. Również rodzice uczą się patrzeć na swoje dziecko pod kątem dostrzegania pewnych objawów sygnalizujących powstawanie wady, organizować środowisko je otaczające oraz kształtować i egzekwować nawyk prawidłowej postawy w codziennych czynnościach. Dbamy o to, aby rodzice wiedzieli, jakie zestawy ćwiczeń dzieci powinny wykonywać w domu i umieli skontrolować poprawność ich wykonywania.

WSPÓLNIE ZADBAJMY O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ = ZDROWIE NASZYCH DZIECI!

Zapisy dzieci od 5 roku życia.

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa

Informacje: Dział Sportu i Rekreacji -> 12 276 40 56784 031 280

Instruktor
 

Katarzyna Sroka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Fizjoterapia otrzymując w 2006r. tytuł magistra fizjoterapii oraz na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Ratownictwo Medyczne otrzymując w 2008r. tytuł licencjata. Od 2006r. posiada także uprawnienia instruktora pływania oraz ratownika wodnego.

Bardzo ważne w życiu osobistym i pracy jest dla niej motto: „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

Harmonogram

ŚRODA:

I grupa -> 17.15 – 18.00

II grupa -> 18.10 – 18.55

Opłaty

karnet na 5 wejść (ważny na okres 3 miesięcy) 40 zł lub pojedynczy bilet 10 zł

KARNETY  do nabycia:

  1. Kasa główna (I piętro, Basen „Camena”) CKiS w Skawinie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00
  2. II Kasa (parter Basen „Camena”) od poniedziałku do piątku, w godz. 14.30 – 20.30
  3. Poleceniem przelewu na konto nr 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005 (imienny karnet u instruktora)
Pliki do pobrania

Regulaminy -> tutaj