Plastusie

Prowadzący: Klaudia Grudzińska, Magdalena Szynkarczuk

Miejsce zajęć :

Basen „Camena” (sala pracowni plastycznej, poziom -1)
Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11

PLASTUSIE to zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat).  Dzieci w ramach zajęć mają możliwość poznania dzieł mistrzów, poszerzenia swoich informacji na temat historii sztuki oraz poznania profesjonalnego warsztatu pracy artysty. Poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, dzięki organizowanym wystawom i wernisażom, młodzi artyści rozwijają swoją wrażliwość na otaczające ich piękno. Fantazja, ogromna wyobraźnia, inwencja twórcza, jak również inspiracja istniejącymi dziełami sztuki umożliwia im tworzenie ciekawych prac, dzięki którym mogą uczestniczyć w licznych konkursach plastycznych oraz wystawach.

Prace wykonane w naszej pracowni wykorzystywane są do dekoracji, m.in. pracowni plastycznej, obiektów Centrum, sal i korytarzy szkolnych, a także wspierają aukcje w ramach różnorodnych imprez środowiskowych.

Dzięki pracy zespołowej uczestnicy zajęć mają możliwość wymiany doświadczeń, nabycia umiejętności współpracy oraz rozwoju osobowości i indywidualnego warsztatu pracy.

 

O pracowni:

Pracownia plastyczna, działająca przy CKiS w Skawinie ma prawie 25-letnią historię. Pierwszym instruktorem, a zarazem inicjatorem zajęć był Kazimierz Zajda – poeta, artysta, plastyk, pracownik ówczesnego Miejskiego Domu Kultury „Sokół”, a obecnie scenograf i grafik Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Pracownią od 1994 roku opiekuje się Małgorzata Tomala – plastyk, scenograf i dekorator wnętrz.

Chociaż od dnia założenia nastąpiło wiele zmian, dotyczących samej pracowni oraz osób z nią związanych, to przez cały ten czas przyświecał jej jeden cel – zaspokojenie zainteresowań i zamiłowań dzieci oraz młodzieży z dziedziny plastyki, a także rozwijanie twórczości plastycznej. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, liczba uczestników z roku na rok wzrasta. Aby sprostać oczekiwaniom młodych artystów od 2002 roku ilość zajęć została zwiększona. Zmiana ta pociągnęła za sobą powiększenie kadry instruktorskiej. Początkowo zajęcia dodatkowe prowadzone były przez Agnieszkę Dziedzic – studentkę Architektury Politechniki Krakowskiej, później obowiązki te przejęła Karolina Kozanecka – absolwentka Grafiki Akademii Pedagogicznej. W 2010 r. szeregi naszej kadry instruktorskiej zasiliła Magdalena Szynkarczuk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, a od października 2011 roku, po kilku latach przerwy, wróciła do nas pani Angelika Galus, która rozpoczęła zajęcia z najmłodszymi uczestnikami pracowni. Od 2014 roku do stycznia 2015 pracownię plastyczną prowadziła absolwentka ASP – Klaudia Mostowik.

W połowie stycznia 2015 roku opiekę nad pracownią oraz prowadzenie zajęć przejęło artystyczne małżeństwo Anna i Bogusław Popowicz. Pani Anna i Pan Bogusław to absolwenci krakowskiej ASP, artyści specjalizujący się w rzeźbie, ceramice i rysunku. Prowadzą własną pracownię artystyczną w Radziszowie.

Wraz z początkiem sezonu 2015/2016 rozpoczęliśmy współpracę z nowym instruktorem Jędrzejem Bobowskim, wykładowcą akademickim, grafikiem projektantem, twórcą plakatów, serii wydawniczych, okładek i ilustracji książkowych. Pan Jędrzej ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom obronił w pracowni plakatu pod kierunkiem prof. Piotra Kunce w 1996 roku. Od 2003 do 2013 roku pracował jako asystent prof. Władysława Pluty w atelier Projektowania Graficznego i Liternictwa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (dawniej Krakowska Szkoła Wyższa) oraz prowadził zajęcia w pracowni Elektronicznych Form Realizacji tejże Uczelni. Pan Jędrzej był uczestnikiem i laureatem szeregu konkursów i wystaw plakatu w  Polsce i zagranicą – w tym: w Czechach, Chinach, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Słowenii, Rosji, USA, we Włoszech i na Węgrzech. W Skawinie dał się poznać dzięki wystawie plakatu, zorganizowanej w Galerii „Pałacyk”, której otwarcie odbyło się 18 września 2015 r.

W sezonie 2017/2018 pracownię plastyczną będą prowadziły dwie instruktorki Klaudia Grudzińska oraz Pani Magdalena Szynkarczuk.

 

Zapisy prowadzimy od 3 września 2018 r. w Dziale Realizacji Projektów Kultury (Pałacyk „Sokół”), w godzinach od 9.00 do 16.00.

Ważniejsze osiągnięcia sekcji plastycznej

Regulamin zajęć_ Plastusie

Harmonogram zajęć i płatności_Plastusie

© 2019 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.