Statut

Statut

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, dokumentem regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania CKiS.

 

Statut CKiS w Skawinie [w brzmieniu obowiązującym od 21.11.2020]

Statut CKiS w Skawinie

Obwieszczenie z 28.10.2020 ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały

Uchwała z 28.10.2020 ws. zmiany statutu

ARCHIWUM:

Statut CKiS w Skawinie:

Statut CKiS w Skawinie

link do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego

 

zmiana statutu CKiS w Skawinie z 2013 r.:

Uchwała z 27.02.2013 ws. zmiany statutu CKiS

link do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego

 

zmiana statutu CKiS w Skawinie 2016 r.:

Uchwała z 26.10.2016 r. ws. zmiany statutu CKiS 

link do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego