Parametry wody

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.). Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godziny, a ich wyniki udostępniamy na bieżąco na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku basenu (temperatura wody może wahać się o 0,5°C).

 

JAKOŚĆ WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia

 

 

TEMPERATURA WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

27 °C 30 °C 35 °C

 

Camena ocena roczna – protokół 2023

Camena ocena roczna – pismo 2023

spr-08079-ZL-24

spr-08463-ZL-24-1

spr-08823-ZL-24

spr-08463-ZL-24

spr-09753-ZL-24