Parametry wody

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.). Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godziny, a ich wyniki udostępniamy na bieżąco na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku basenu (temperatura wody może wahać się o 0,5°C).

 

JAKOŚĆ WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia

 

 

TEMPERATURA WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

27 °C 30 °C 35 °C

 

 

Raport techniczny – dobowy z przeprowadzonej kontroli wody

Protokół rocznej oceny za rok 2022

spr-28860-ZL-23

spr-29739-ZL-23

spr-29611-ZL-23

spr-30302-ZL-23

 

Informujemy, że w odniesieniu do sprawozdania z badań jakości wody Nr 30302/ZL/23 z dnia 20.11.2023 r. wystąpił niedobór:

  • Basen rekreacyjny (niecka z aerozolem) dotyczące: CHLORU WOLNEGO wartości dopuszczalnej: 0,7 – 1,00,

wartość zmierzona  0,42;

Zostały wprowadzone działania mające na celu zniwelowanie występującego niedoboru.