Parametry wody

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.). Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godziny, a ich wyniki udostępniamy na bieżąco na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku basenu (temperatura wody może wahać się o 0,5°C).

 

JAKOŚĆ WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia

 

 

TEMPERATURA WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

27 °C 30 °C 35 °C

 

 

Raport techniczny – dobowy z przeprowadzonej kontroli wody

Protokół rocznej oceny za rok 2022

spr-07549-ZL-23

spr-07726-ZL-23

spr-07747-ZL-23

spr-08985-ZL-23

spr-09502-ZL-23

spr-10401-ZL-23

spr-11154-ZL-23

Informujemy, że w odniesieniu do sprawozdania z badań jakości wody Nr 11154/ZL/23 z dnia 19.05.2023 r. wystąpiło przekroczenie:

  • niecka rekreacyjna dotyczące CHLORU WOLNEGO wartości dopuszczalnej 0,4 o 0,31 (0,71)

Zostały wprowadzone działania mające na celu zniwelowanie występujących przekroczeń.