Parametry wody

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.). Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godziny.

 

JAKOŚĆ WODY

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

JACUZZI

spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia spełnia warunki normy dopuszczenia

 

© 2020 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.