Program działalności

Program działalności

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA CKiS W SKAWINIE NA LATA 2019-2024

Zgodnie z art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1983) podaje się do publicznej wiadomości „Program działalności, organizacji i zarządzania Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na lata 2019-2024.”

Program działalności, organizacji i zarządzania CKiS 2019-2024 – wersja cyfrowo przeszukiwalna

Program działalności, organizacji i zarządzania CKiS 2019-2024 – obraz elektroniczny