Oferty pracy

Oferty pracy

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zatrudni osobę na stanowisku automatyka – konserwatora na basenie Camena w Skawinie.

Wymagania:

– wykształcenie średnie techniczne, specjalność: elektryczne, automatyka urządzeń

– niezbędne uprawnienia elektryczne SEP

– mile widziane uprawnienia w zakresie dozoru pomp ciepła oraz zbiorników ciśnieniowych.

Oferujemy:

– pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

– umowę o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

– pracę zmianową.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i CV prosimy wysyłać na adres mailowy: centrumks@ckis.pl

Informacje: tel. 12 276 24 12 (kadry).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  w procesie  ogłoszonej rekrutacji.

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina; email: centrumks@ckis.pl, tel.12 276 24 12.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@ckis.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest
  w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 11. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 12. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury  i Sportu w Skawinie nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie poszukuje kosmetologa do gabinetu Camena Kosmetyka i Masaże. Praca w oparciu o umowę – zlecenie.

Informacje: 12 276 26 01 wew. 26 (Dział Administracji CKiS)

                 lub 784 096 079 (Camena Kosmetyka i Masaże)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  w procesie  ogłoszonej rekrutacji.

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina; email: centrumks@ckis.pl, tel.12 276 24 12.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@ckis.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest
  w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 11. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 12. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury  i Sportu w Skawinie nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zatrudni osobę na stanowisku kasjera na basenie Camena w Skawinie.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz komputera na podstawowym poziomie
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
 • dobra organizacja pracy
 • obowiązkowość, odpowiedzialność  i wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • umowę o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)
 • pracę zmianową
 • przyjemną atmosferę
 • możliwość rozwoju i awansu

 

CV prosimy wysyłać na adres mailowy: centrumks@ckis.pl.

Informacje: tel. 12 276 24 12 (kadry).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  w procesie  ogłoszonej rekrutacji.

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina; email: centrumks@ckis.pl, tel.12 276 24 12.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@ckis.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest
  w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 11. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 12. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury  i Sportu w Skawinie nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

W związku z uruchamianiem nowego sezonu artystycznego 2019/2020 Centrum Kultury i Sportu w Skawinie poszukuje  instruktorów  do sekcji:

– taniec współczesny
– taniec towarzyski
– taniec ludowy
– mażoretki
– Plastusie (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat)
– plastyka dla dzieci i młodzieży szkolnej
– nauka gry na instrumencie klawiszowym (pianino, fortepian)
– nauka gry na gitarze klasycznej
– zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa)
– rytmika dla dzieci w wieku 4-6 lat

 

Prosimy o przesyłanie CV.

Dział Realizacji Projektów Kultury CKiS ,

tel. 12 276 34 64,

adres mailowy: sokol@ckis.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  w procesie  ogłoszonej rekrutacji.

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina; email: centrumks@ckis.pl, tel.12 276 24 12.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@ckis.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest
  w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 11. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 12. Kandydaci do pracy w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Kultury  i Sportu w Skawinie nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

© 2019 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.