Historia

Historia

Początki działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie sięgają 1986 roku, kiedy to świeżo wyremontowany Pałacyk „Sokół”, będący sercem Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, stał się siedzibą Miejskiego Domu Kultury „Sokół”. Obiekt stworzył dogodne warunki do rozwoju życia kulturalnego i sportowego mieszkańców Skawiny i okolic.

Na bazie Miejskiego Domu Kultury „Sokół”, na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 1992 roku, powstało Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Obecnie główna siedziba mieści się w ścisłym centrum miasta, w budynku Basenu „Camena” przy ulicy Żwirki i Wigury. CKiS administruje kilkoma obiektami o różnym charakterze, zapewniając bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-sportową.

Misja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie to: „Kształtowanie wrażliwości społeczeństwa na dobra kultury lokalnej oraz zachęcanie do uczestnictwa w rekreacji i sporcie”. Centrum przede wszystkim skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę oraz dbałości o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy, a także na organizowaniu zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, współpracy z instytucjami i organizacjami oświatowymi oraz sportowymi. Ponadto jego zadaniem jest organizacja zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz koordynowanie i nadzorowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy.