Dostępność

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 1. Najważniejsze chodniki mają szerokość 200 cm. Chodniki o mniejszym znaczeniu mają szerokość 150 cm.
 2. W miejscach, w których chodniki mają szerokość poniżej 200 cm są miejsca, w których można się swobodnie mijać, np. na skrzyżowaniach ciągów pieszych.
 3. Szerokość chodników pozwala osobom z niepełnosprawnością wzroku na stosunkowo łatwą orientację. Elementami odniesienia mogą być krawędzie chodników i inne elementy przestrzeni.
 4. Na dojściach do głównego wejścia nie ma istotnych zmian poziomu.
  Od południowej strony jest niewielka skarpa, na której wykonano schody. Można ją ominąć na około, korzystając z łagodnie nachylonych chodników. Skarpa znajduje się poza terenem obiektu.
 5. Nawierzchnia wokół obiektu jest wykonana z kostki betonowej z dużymi fugami.
  Taka nawierzchnia może zmniejszać komfort przemieszania się, m.in. osobom poruszającym się na wózku, kobietom w butach na obcasie.
 6. Wzdłuż ul. Żwirki i Wigury znajduje się droga pieszo-rowerowa. Ponieważ droga jest wspólna dla pieszych i rowerzystów, wprowadzenie dotykowych oznaczeń nie jest możliwe.
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
 1. Przy przejściach dla pieszych zapewniono obniżone krawężniki.
 2. W pobliżu obiektu nie ma podziemnych ani nadziemnych przejść dla pieszych.
 3. Przy pobliskich przejściach zapewniono dotykowe oznaczenia ostrzegawcze dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 4. Przy pobliskich przejściach dla pieszych nie ma sygnalizacji świetlnej.
MIEJSCA PARKINGOWE
 1. Parking wokół budynku jest parkingiem gminnym, oznaczonym jako strefa ruchu, liczba miejsc wynosi około 180.
 2. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami: 8 (4,4% ogólnej liczby miejsc).
 3. Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w części parkingu oddalonej od wejścia dla klientów. Przy obiekcie parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie Basenu i boiska Orlik, 5 miejsc na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie).
 4. Oznakowanie miejsc: zapewniono znaki pionowe i poziomie. Powierzchnia miejsc jest pomalowana na niebiesko.
WEJŚCIA
 1. Główne wejście jest dostępne z poziomu terenu, które jest ogólnodostępne w godzinach 6:30 – 22:15
 2. Przy wejściach zastosowano drzwi rozwierane: 2 pary drzwi otwierane z klamki przez pociągnięcie. Brak progów i schodów na poziomie 0.
 3. Istotne drzwi wejściowe mają szerokość przynajmniej 90 cm.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przy głównym wejściu przedsionek ma ponad 300 cm długości.
 6. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 7. W budynku wszystkie korytarze mają spełnione parametry szerokości minimalnej 1,50 m.
 8. Bramki kontroli dostępu znajdują się przy kasach. Zapewniono szerokie bramki, które mogą być otwarte przez pracownika kasy.
 9. W całym budynku zastosowano drzwi rozwierane.
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
 1. Układ komunikacyjny w budynku jest prosty. Na poszczególnych kondygnacjach jest hol z windą i wejściem na klatkę schodową. Z niego wchodzi się do poszczególnych części budynku (szatni, biur, rehabilitacji, siłowni, sali baletowej).
 2. Wszystkie kondygnacje są dostępne za pomocą schodów oraz windy.
 3. W obrębie kondygnacji nie występują istotne zmiany poziomów.
 4. Na głównej klatce schodowej spoczniki mają długość przynajmniej 150 cm.
 5. Na głównej klatce schodowej zapewniono obustronne poręcze.
 6. Na klatkach schodowych poręcze mają zachowaną ciągłość na spocznikach.
 7. Na głównej klatce schodowej odległość poręczy od ściany wynosi około 5 cm.
 8. Na głównej klatce schodowej poręcze mają średnicę 4,5 cm.
WINDA
 1. Budynek posiada udogodnienia architektoniczne dla osób z ograniczeniami ruchu: winda wewnętrzna na poziom -1 i + 1, kabina windy ma wymiary 110 x 140 cm, udźwig maksymalnie 630 kg.
 2. Wejście ma szerokość 90 cm.
 3. Wewnętrzny panel sterujący znajduje sie po prawej stronie kabiny.
 4. Zewnętrzne panele znajdują się z prawej strony od wejścia.
 5. Windy są wyposażone w panele z przyciskami.
 6. W windzie brakuje oznaczeń dotykowych.
 7. W windzie nie ma komunikatów głosowych.
TOALETY DOSTĘPNE
 1. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami są w holu wejściowym, szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz przy sali baletowej.
 2. Drzwi z klamką (nacisk): na poziomie 0 obok kasy basenowej oraz -1 obok sali baletowej.
 3. Strefa pływania: szatnia i toaleta dla osób z ograniczeniami motorycznymi, drzwi z klamką (nacisk). Toalety dla osób z niepełnosprawnościami zapewniono w wydzielonych pomieszczeniach niezależnych od toalet męskich i damskich.
 4. W szatniach są toalety dostosowane do wzrostu dzieci.
 5. W budynku są przenośne przewijaki i miejsca, w których można przewinąć dzieci.
 6. Brak pokoju – komfortki.
STREFA CZYSTOŚCI
 1. Szafki samoobsługowe na odzież wierzchnią i zmianę obuwia znajdują się przy kasach.
 2. Oddzielna szatnia dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w szafki, toaletę i prysznic.
 3. Dostosowany prysznic zapewniono w szatni dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wolna przestrzeń obok brodzika, który spełnia wymagane wymiary.
 5. Brodzik bezprogowy.
 6. Brak zamykanej kabiny lub kotary.
 7. Możliwość wjechania na płytę basenu wózkiem (przez strefę czystości, tzw. nogomyjkę)
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, także do strefy czystości: konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
RECEPCJE/KASY/STANOWISKA OBSŁUGI
 1. Kasy znajdują się na wprost wejścia do obiektu.
 2. Blat kas ma wysokość 120 cm.
 3. W budynku jest jedna pętla indukcyjna – zainstalowana w głównej kasie basenowej.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 5. Przy kasach znajdują się szafki samoobsługowe.
ikona pętla indukcyjna. niebieskie tło, biały rysunek ucho i litera T.INFORMACJE DODATKOWE
 1. Sala baletowa i pomieszczenia biurowe dostępne dla osób na wózkach, brak progów w drzwiach, drzwi otwierane klamką przez pociągnięcie.
 2. Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Posadzki wewnątrz budynku są równe i antypoślizgowe.
 4. Zapewniono rozróżnienie kolorystyczne pomiędzy posadzkami a ścianami oraz drzwiami a ścianami. Miejscami kontrast pomiędzy drzwiami a ścianami jest niewielki.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, także do strefy czystości: konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Asystent osoby niepełnosprawnej jest uprawniony do bezpłatnego wejścia na pływalnię.
KONTAKT, POMOC, INFORMACJE
 1. Koordynator dostępności: Joanna Kurpiel
  E-mail: joanna.kurpiel@ckis.pl
  Messenger: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  Tel./SMS/MMS: +48 784 031 281

  Tel.: 12 276 34 64
 2. Kierownik Basenu Camena: Rafał Sroka
  E-mail: rafal.sroka@ckis.pl

  Tel./SMS/MMS: +48 662 204 619