Księga znaku

Gmina Skawina, celem ujednolicenia znakowania instytucji i jednostek gminnych, wprowadziła w roku 2020 wspólny System Identyfikacji Wizualnej. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, jako samorządowa instytucji kultury, wpisuje się w powyższe zmiany w związku z czym, logo uległo modyfikacjom.

Opis budowy logotypu:

Logo zawiera wpisane w obrys kwadratu trzy zasadnicze elementy – czworokąty o zaokrąglonych do obrysu koła rogach w kolorach błękitu nieba, czerwieni neonowej i nasyconego głębokiego żółtego – połączone graficzną, białą „klamrą”. Integralną część znaku stanowi napis/nazwa „Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”, w kolorze niebieskim. Zestaw wymienionych elementów tworzy prostą, zwartą i przyjazną w odbiorze kompozycję, wyznaczając jednocześnie czytelną dla odbiorcy symbolikę znaku. By zaznaczyć przynależność CKiS do Gminy Skawina, logo zostało dodatkowo opatrzone logotypem złożonym z użytkowej wersji herbu Gminy Skawina z dopiskiem „Instytucja Kultury Gminy Skawina”, oddzielonym od logo instytucji pionową kreską.

Opis znaczenia logotypu:

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie pragnie się rozwijać i unowocześniać. Chcemy, aby nasza instytucja szła z duchem czasu i zmieniała się zgodnie z oczekiwaniami swoich odbiorców. Nowe logo jest kolorowe, składa się z czterech elementów, co ma symbolizować złożoność, a zarazem różnorodność oferty CKiS. Każdy kolor, każdy element to inny aspekt bogatej działalności Centrum. W logo CKiS należy bowiem szukać Sportu, Kultury, Basenu i ich wzajemnych powiązań.

Do pobrania:
PDF JPG PNG
CMYK CMYK CMYK
NA CIEMNE TŁA NA CIEMNE TŁA NA CIEMNE TŁA
MONOCHROMATYCZNE MONOCHROMATYCZNE MONOCHROMATYCZNE
MONOCHROMATYCZNE NA CIEMNE TŁA CMYK z białym polem ochronnym MONOCHROMATYCZNE NA CIEMNE TŁA
RGB RGB z białym polem ochronnym RGB
RGB – NA CIEMNE TŁA
RGB – MONOCHROMATYCZNE
RGB – MONOCHROMATYCZNE NA CIEMNE TŁA

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Skawina

KONTAKT:

Dział Marketingu i PR
ul. Konstytucji 3 Maja 4
32-050 Skawina
tel.: 12 256 95 60 w. 34, 12 256 00 35
e-mail: marketing@ckis.pl
Kierownik: Iwona Najder, tel.: +48 784 095 983, e-mail: iwona.najder@ckis.pl