Kompleks basenów otwartych „Gubałówka”

W wakacje codziennie, w godzinach 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30), zapraszamy do Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” (Skawina, ul. Spacerowa 4), gdzie czekają dwa baseny, brodzik ze zjeżdżalnią dla najmłodszych, a oprócz tego dużo cienia i zielonej przestrzeni do relaksu.

W przypadku deszczowej pogody lub zbyt niskiej temperatury powietrza w danym dniu, baseny będą nieczynne. Jeśli chcesz się upewnić, że dzisiaj możesz popływać, zadzwoń do gospodarza obiektu pod nr tel. 12 276 23 93.

Uwaga! Ostatnie wejście na teren kompleksu możliwe jest o godzinie 17.30! Ośrodek zamykany jest o 18.00.

Cennik biletów oraz karnetów na kompleks basenowy „Gubałówka”

OPCJE Wejście w godzinach

10.00 – 16.00

Wejście w godzinach

16.00 – 17.30

Bilet normalny 15,00 zł 10,00 zł
Bilet ulgowy (dzieci, młodzież, studenci) 12,00 zł 6,00 zł
Dzieci do lat 3 WSTĘP WOLNY
Grupy zorganizowane* (świetlice, półkolonie) 8,00 zł od osoby
Karnet dla 1 osoby (10 wejść) 85 zł
Karnet dla 1 osoby (20 wejść) 150 zł
Karta dużej rodziny 10,00 zł od osoby
Parking 20,00 zł za dzień

* zakup biletów dla grup zorganizowanych możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. Informacje pod nr tel. 690 258 511.

 

Płatność:

gotówką, kartą lub voucherem CKiS.

Nie akceptowane są karty BenefitSystem (MultiSport), VanityStyle, FitSport itp.

 

Temperatura wody w basenach (dane z godz. 10.00 w dn. 21 sierpnia 2023r.)

Basen duży Basen średni Brodzik
22 ℃ 22 ℃ 20 ℃
Ważne informacje:
 1. Głębokość poszczególnych niecek basenowych wynosi: w małej niecce basenowej 90 cm – 150 cm, w dużej niecce basenowej 150 cm – 350 cm.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Basenów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun opłaca pobyt na Basenach według obowiązującego cennika.
 3. Na terenie Basenów obowiązuje zakaz:
  • spożywania alkoholu, używania środków odurzających i psychotropowych oraz innych środków mogących powodować zaburzenia świadomości,
  • wstępu dla osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych lub w stanie wskazującym na zaburzenia świadomości,
  • wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników Basenów,
  • biegania, popychania oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników Basenów,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Ośrodka,
  • niszczenia urządzeń i wyposażenia Basenów,
  • przemieszczania wyposażenia ruchomego bez uprzedniej zgody obsługi Basenów,
  • zakłócania wypoczynku poprzez korzystanie z urządzeń do odtwarzania muzyki,
  • palenia tytoniu oraz używania urządzeń typu „e-papierosy”,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację na Basenach.
 4. Na podstawie biletu jednorazowego wstępu, można całodzienne korzystać z Basenów, opłata pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi.
 5. W ramach wejścia na karnet, opłata za pobyt rozliczana jest proporcjonalnie do obowiązującej taryfy w cenniku, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób można rozliczyć w danym dniu tylko jedną osobę.
 6. Użytkownikowi w cenie zakupu biletu przysługuje dostęp do infrastruktury, w tym: przebieralni, natrysków, toalet, basenów oraz możliwość poruszania się w obrębie strefy płatnej oraz strefy gastronomicznej.
 7. Zgodnie z przepisami ogólnopolskimi, osoby z potwierdzoną niepełnosprawnością, wymagające opieki wchodzą na teren kąpieliska bezpłatnie, a opiekun uiszcza opłatę ulgową. Nie dotyczy opłaty za parking.

Zachęcamy do zapoznania się z całym regulaminem basenów:

Regulamin kompleksu basenów Gubałówka

Wyniki badań wody z dnia 26.08.2023

Ocena roczna kąpieliska OK-R Gubałówka za 2022 rok wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie