Działy

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Sekretariat
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel.: 12 276 24 12, tel./fax: 12 276 26 01 w. 38
e-mail: centrumks@ckis.pl
elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Dyrektor: Tomasz Stawowy
Pierwszy Zastępca dyrektora / Zastępca dyrektora ds. sportu: Jakub Krasuski
Drugi Zastępca dyrektora / Zastępca dyrektora ds. kultury: Karolina Kozanecka

Główny Księgowy, Dział Finansowo-Księgowy
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel.: 12 276 24 12 w. 44
Główny Księgowy, Kierownik: Cezary Kożuch, tel. +48 662 205 677, e-mail: cezary.kozuch@ckis.pl

Zespół ds. Kadr i Płac
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel.: 12 276 24 12 wew. 44
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac: Ewa Hojny, tel.: +48 662 204 986, e-mail: ewa.hojny@ckis.pl

Basen „Camena”
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel.: 12 256 95 60 w. 23 (kasa), w. 21 (biuro)
e-mail: camena@ckis.pl
Kierownik: Marek Jaskierny, tel.: +48 784 031 282, e-mail: marek.jaskierny@ckis.pl

Dział Administracji
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel.: 12 256 95 60 w. 26
Kierownik: Anna Hubert, tel.: +48 602 613 142, e-mail: anna.hubert@ckis.pl
wynajem obiektów: KLIKNIJ TUTAJ

Pałacyk „Sokół”
ul. Mickiewicza 7
32-050 Skawina
tel.: 12 276-34-64

Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Konstytucji 3 Maja 4
32-050 Skawina
tel.: 12 276-40-56 (biuro), 12 256-95-60 w. 36 (dyżurka)

Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka”
ul. Spacerowa 4
32-050 Skawina
tel.: 12 276 23 93

Dwór Ludwikowskich w Skawinie
ul. Mickiewicza 26
32-050 Skawina
tel.: 12 256 95 60 w. 26

Dział Marketingu i PR
ul. Konstytucji 3 Maja 4
32-050 Skawina
tel.: 12 256 95 60 w. 34, 12 256 00 35
e-mail: marketing@ckis.pl
Kierownik: Iwona Najder, tel.: +48 784 095 983, e-mail: iwona.najder@ckis.pl

Dział Realizacji Projektów Kultury
ul. Mickiewicza 7
32-050 Skawina
tel.: 12 276 34 64, 12 256 02 60, 12 256 95 60 w. 42
e-mail: sokol@ckis.pl
Kierownik: Ewa Przebinda, tel.: +48 602 613 087, e-mail: ewa.przebinda@ckis.pl

Dział Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 4
32-050 Skawina
tel.:/fax: 12 276 40 56, tel.: 12 256 95 60 w. 35
e-mail: halackis@ckis.pl
Kierownik: Tomasz Kutek, tel.: +48 784 031 280, e-mail: tomasz.kutek@ckis.pl

Koordynator ds. dostępności
Joanna Kurpiel, tel.: 12 276 34 64, +48 784 031 281
e-mail: joanna.kurpiel@ckis.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Artur Flasz, e-mail: iodo@ckis.pl