Taniec współczesny

O zajęciach

Taniec współczesny jest oparty na tańcu klasycznym, ale pozbawiony jest jego sztywnych zasad. Kładzie nacisk nie tylko na technikę, ale przede wszystkim na ekspresję tancerza, przekazywanie pewnej historii za pomocą ciężaru ciała, grawitacji, oddechu, swingów oraz elementów improwizacji. Na zajęciach skupiamy się na poznaniu możliwości własnego ciała. Zajmujemy się techniką, nauką choreografii, a także poszukiwaniem własnego ruchu i ekspresji, rozwijaniem kreatywności.

Na zajęcia tańca współczesnego zapraszamy osoby w wieku od 8 – 13 lat. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut (w sezonie od października do maja).

Miejsce zajęć: sala „Olimpijka”, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina

Informacje: Dział Realizacji Projektów Kultury, nr tel. 12 276 34 64, e-mail: zapisy@ckis.pl

Instruktor

Monika Fliszewska

Instruktorka i choreografka, oraz pracownik Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS. Osoba wielu talentów. Uzdolniona plastycznie, muzycznie ale przede wszystkim tanecznie. Przygodę z tańcem rozpoczęła w 1990 roku, wstępując do Grupy Tanecznej DANCE FACTORY działającej w MDK w Krakowie. Jednocześnie podjęła naukę w Studium Tańca w Zakresie Prowadzenia Zajęć Tanecznych w Szkołach oraz Placówkach Pozaszkolnych, gdzie zdobyła kwalifikacje do nauczania tańców narodowych, tańca klasycznego, tańca modern, oraz  zajęć rytmiczno – muzycznych. Od 1991 roku związana z MDK w Skawinie, gdzie założyła grupę taneczną IKA. Zespół w bardzo krótkim czasie stał się wizytówką MDK-u  (od 1992 r. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie) oraz samego miasta Skawiny. Zespół przekształcił się w TEATR TAŃCA „IKA”, którego układy i miniatury taneczne stały się pasmem sukcesów.  Dziewczęta w latach 1992-2008 zdobywały najwyższe miejsca w  konkursach,  przeglądach i turniejach (m.in. Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Ogólnopolskim Konkursie „Odkrywamy Talenty”  w ramach programu telewizyjnego Tęczowy Music Box, Małopolskim Festiwalu Form Tanecznych i Muzycznych w Skawinie, Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w Małogoszczy).  W środowisku artystycznym grupa cieszyła się dużym uznaniem, bardzo często stanowiła oprawę artystyczną imprez okolicznościowych na terenie naszego miasta i gminy, jak i poza jej granicami (np. Wianki 1994, Kraków).

Pani Monika jako osoba z natury bardzo ciepła, otwarta na drugiego człowieka, a zarazem wymagająca, zdyscyplinowana, usilnie dążąca do wyznaczonych celów, dała się poznać z jak najlepszej strony jako opiekun,  instruktor oraz choreograf. Po kilkuletniej przerwie w prowadzeniu zajęć, w sezonie 2020/2021 powraca do czynnej pracy jako instruktorka tańca współczesnego oraz zajęć rytmicznych dla najmłodszych.

Harmonogram zajęć

WTOREK 17:00 – 18:00, CZWARTEK 16:30 – 17:30

Opłaty
opłata miesięczna opłaty miesięczne zniżkowe*
zniżka „3 sekcje” zniżka dla rodzeństwa
(2 osoby)
zniżka dla rodzeństwa
(3 osoby)
100 zł 75 zł 75 zł 67 zł

*Zniżki określa szczegółowo „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”.

Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika z danymi członka sekcji (do pobrania poniżej – w sekcji Pliki do pobrania oraz pod linkiem https://ckis.pl/zajecia/regulaminy/).

Sukcesy

TANIEC WSPÓŁCZESNY ważniejsze osiągnięcia sekcji

Pliki do pobrania

OŚWIADCZENIE SEKCJE_ARTYSTYCZNE_2020

Regulamin sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021