Zumba kids & junior

Instruktorki: Alicja Ożóg, Patrycja Tarasiuk

Zumba Kids jest wspaniałą okazją do wysiłku fizycznego w lekkiej, muzycznej, zabawowej formie. Zumba dla dzieci składa się z krótkich układów, łatwych do powtórzenia i zapamiętania, dostosowanych do wieku i możliwości uczestników.

Zumba stymuluje pracę mózgu, czyli korzystnie wpływa nie tylko na rozwój  fizyczny, ale też intelektualny dziecka. Zajęcia te pomagają w koncentracji, koordynacji ruchów, kreatywności i utrzymaniu dobrej kondycji, a przede wszystkim kształtują umiejętność pracy w zespole, budują pewność siebie i pozytywną samoocenę.

 

Harmonogram zajęć:

sala baletowa, poziom -1 Basen Camena; instruktor: Patrycja Tarasiuk

ŚRODA   Gr. I (4-6 lat) 15.00-15.45

                Gr. II (7-10 lat) 16.00-17.00

PIĄTEK Gr. I (4-6 lat) 15.30-16.15

                Gr. II (7-10 lat) 16.30-17.30

               Gr. III (11+ zaawansowana) 17.45-18.45

sala baletowa, poziom -1 Basen Camena; instruktor: Alicja Ożóg

PONIEDZIAŁEK Gr. I (4-6 lat) 16.30-17.15

                               Gr. II (7-10 lat) 17.30-18.30

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie; instruktor: Alicja Ożóg

WTOREK Gr. I (4-7 lat) 16.45-17.30

                  Gr. II (8-10 lat) 17.45-18.45

Dom Ludowy w Jurczycach; instruktor: Patrycja Tarasiuk

WTOREK (grupa w wieku 6) 19.00-20.00

 

ZAPISY:

Pałacyk „Sokół” ul. Mickiewicza 7, tel. 12 276 34 64 w godz. 9.00-16.00

TABELA OPŁAT

 

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)
1 x w tygodniu 50 zł 336 zł
1x w tygodniu, rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
38 zł za osobę 252 zł za osobę
1x w tygodniu, rodzeństwo – 3 osoby 34 zł za osobę  224 zł za osobę

*Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka
w zajęciach wraz z danymi dziecka (formularz dostępny jest u instruktora).

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, zespołu TANTO

oświadczenie sekcje kulturalne 2019-20

Regulamin sekcji artystycznych i kulturalnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych i kulturalnych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie