Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/itewh10ckis/ckis.pl/public_html/wp-content/themes/eventbuilder/single-event.php on line 706

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03/05/2018
Skawina tradycyjnie uczciła Święto Konstytucji 3 Maja. Pod patronatem Pana Burmistrza Pawła Kolasy odbyły się uroczystości, które rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wzięły w niej udział delegacje i poczty sztandarowe Rady Miejskiej w Skawinie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Skawinie, Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera, Ochotniczych Straży Pożarnych, Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”, Szczepu Kognia Związku Harcerstwa Polskiego oraz szkół gminnych. Nadzór nad pocztami sprawował Komendant Gminny OSP Edward Nowak. Oprawę muzyczną podczas mszy, a także podczas pochodu i uroczystości oficjalnych zapewniła Orkiestra Dęta SYGNAŁ z Radziszowa pod batutą Przemysława Drabczyka. 
Konstytucja 3 Maja, pierwsza konstytucja w Europie i po amerykańskiej druga na świecie, stanowi jedno z najdonioślejszych dokonań polskiego parlamentaryzmu. Została uchwalona w roku 1791 w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego. Miała na celu reformę systemu politycznego Rzeczypospolitej i m. in. wprowadziła trójpodział władzy, zniosła konfederacje, liberum veto i wolną elekcję.  Konstytucja została obalona w wyniku zawiązania przez część magnatów konfederacji targowickiej i przegranej wojny z Rosją. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach. Dopiero po I Wojnie Światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II WŚ w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.
Obecni podczas uroczystości: Burmistrz Skawiny Paweł Kolasa, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec podziękowali skawinianom za obecność i pamięć o historii narodu. Następnie przyszedł czas na odśpiewanie Hymnu Państwowego z towarzyszeniem Orkiestry Dętej SYGNAŁ z Radziszowa oraz Hymnu Skawiny.
Po oficjalnej części przyszedł czas na program artystyczny, czyli „Małą Rapsodię Polską”: widowisko aktorsko-muzyczne w wykonaniu Orkiestry Fundacji PRO ARTEM, w skład której wchodzą muzycy Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Filharmonii Krakowskiej, do poezji prof. Czesława Dźwigaja.
 
„Mała Rapsodia Polska” jest widowiskiem aktorsko-muzycznym, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości i utworzenie II Rzeczypospolitej w 1918 roku, autorstwa Janusza Blecharza (kompozytora, pianisty, producenta) do poezji i malarstwa profesora Czesława Dźwigaja – artysty rzeźbiarza, grafika, witrażysty. Widowisko inspirowane tetraptykiem malarskim prof. Czesława Dźwigaja z Krakowskiej ASP, który stanowił multimedialną scenografię koncertu, jest świadectwem patriotyzmu i znakiem kultywowania najwyższych wartości narodowych, stając się symbolem i przesłaniem do młodego pokolenia.
Orkiestrą dyrygował Tadeusz Płatek, a w recytacji i śpiewie usłyszeliśmy aktorów: Monikę Gębalę oraz Krzysztofa Korzeniowskiego. Koncert zwieńczył finałowy mazur w wykonaniu par tanecznych wychowanków ZPiT Krakus, działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Po koncercie wystąpił  Zespół Regionalny MOGILANIE, który zaprezentował folklor podkrakowski w tańcu i przyśpiewce, wywołując szczerą radość wśród widzów. Powstały w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach w 1984 roku od początku pielęgnuje folklor muzyczny i taneczny z okolic Mogilan. Stara się w sposób jak najwierniejszy pokazywać na scenie obrzędy i zwyczaje wsi podkrakowskiej. Wśród etnografów i specjalistów oceniających dokonania zespołów folklorystycznych „Mogilanie” uchodzą za grupę wyjątkowo skrupulatnie dbającą o prawdę etnograficzną przekazu scenicznego. Stroje, które Zespół posiada, zostały wykonane po konsultacjach z ekspertami Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a materiały źródłowe, stanowiące bazę do programów Zespołu, pochodzą z archiwum krakowskiego Muzeum Etnograficznego i wywiadów terenowych, zebranych między innymi przez członków Zespołu. Na program składają się widowiska pokazujące zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej – w szczególności Mogilan i najbliższej okolicy. Na zakończenie programu Zespół zaprosił publiczność do wspólnego wykonania poleczki i poloneza na Rynku.
Dziękujemy za piękne świętowanie, które jest początkiem obchodów roku 100-lecia polskiej niepodległości. Zapraszamy na kolejne wydarzenia.
Joanna Kurpiel
fot. Jarosław Karasiński