68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

Pałacyk "Sokół"
Skawina
20/03/2023

Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłasza 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem eliminacji gminnych Konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Eliminacje Gminne 68. OKR odbędą się 20 marca 2023 r. (poniedziałek) w Pałacyku „Sokół”.

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Otwarcie Konkursu – godzina 9.00

TURNIEJ RECYTATORSKI

Godz. 9:00 – 10:00 KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I – III
Godz. 10:00 – 11:00 KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI
Godz. 11:30 – 13:30 KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII – VIII, UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I DOROŚLI 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Godz. 13:30 – 14:30

Podane godziny zakończenia i rozpoczęcia kolejnego bloku przesłuchań są orientacyjne i mogą ulec zmianie, z uwagi na przebieg prezentacji konkursowych, dlatego wszyscy uczestnicy są proszeni o przybycie co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia swojego bloku przesłuchań.

Po każdym bloku przesłuchań następują obrady jury, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom oraz konsultacje z jurorami – szczególnie wskazane dla uczestników nominowanych do udziału kolejnym etapie konkursu – eliminacjach powiatowych.

 

Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Konkursu, dostępnym jako załącznik do niniejszego ogłoszenia, którego skrót publikujemy poniżej.

Regulamin skrócony:

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych, a na etapie gminnym i powiatowym, także dla uczniów szkól podstawowych (kategorie klasy 1 – 3, 4 – 6, 7 – 8)
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych. Zapis nie dotyczy akompaniatorów.
 3. Warunki udziału w Konkursie są następujące:.
 4. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 5. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
 7. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych / rejonowych, wojewódzkich.
 8. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy, nauczyciele – na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji sądu konkursowego.
 9. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:
 10. TURNIEJ RECYTATORSKI: repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. 
 11. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ: uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
 12. wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 13. przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
 14. uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 15. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.
 16. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 17. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
 18. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA: uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 19. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
 20. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
 21. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA: to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady:
 22. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 23. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 24. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
 25. Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Informacji na temat konkursu udzielają: Marta Tyrpa i Joanna Kurpiel,  Dział Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64, e-mail sokol@ckis.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-68.-OKR

Karta-Teatr 1 Aktora-2023

Karta-Poezja Śpiewana-2023

Karta-Recytacja-2023 i Wywiedzione ze Słowa

 

Joanna Kurpiel

KK

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl