Zdobyć Krywań

Tatry
27/07/2019

27 lipca zapraszamy na wycieczkę TATRY WYSOKIE – KRYWAŃ (Słowacja).

Podczas wyprawy pokonamy trasę: Szczyrbskie Jezioro – Jamski Staw – Mały Krywań – Krywań (2495 m n. p. m.) – Trzy Studniczki (czas przejścia 10 h, konieczne dokumenty do przekroczenia granicy państwa: dowód lub paszport).

Wyjazd g. 4.30, powrót ok. g. 21.00, skala trudności „5+”. CENA WYCIECZKI 92,00 ZŁ.

 

O stopniu trudności trasy wycieczki decydują stopnie zaawansowania wycieczek w skali od „1” do „5”, gdzie:

„1” – oznacza łatwą trasę przejścia,

„5” – oznacza bardzo trudną trasę przejścia.

 

Informacje i zapisy: Dział Sportu i Rekreacji, tel. 12 276 26 01 wew. 21.

regulamin wycieczek górskich CKiS

 

 

Tatry