Dofinansowanie dla CKiS – Infrastruktura domów Kultury MKiDN

Dwór Dzieduszyckich
Radziszów
OKR "Gubałówka"
Skawina
Pałacyk "Sokół"
Skawina
04/07/2024

31/08/2024

Z przyjemnością informujemy, że pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej Centrum Kultury i Sportu w Skawinie” otrzymamy 115 tys. zł. Dzięki rządowym funduszom planujemy wyposażyć pracownie muzyczną, teatralną i plastyczną w nowy sprzęt poprawiający warunki pracy sekcji.

Zadanie ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności instytucji w zakresie edukacji kulturalnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury (sprzętu i wyposażenia) niezbędnej do realizacji zajęć wokalnych, teatralnych oraz plastycznych. Poprawa stanu infrastruktury kultury CKiS zwiększy potencjał oferty kulturalnej i podniesie jej atrakcyjność, a także zwiększy dostępność oferty edukacji kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami i poprawi warunki pracy uczestników zajęć. Nowy sprzęt i wyposażenie naszych pracowni będzie zaspokojeniem potrzeb zarówno uczestników, jak i instruktorów, przy jednoczesnym osiągnięciu współczesnych, wysokich standardów działalności.

Szczegółowy opis działań:

Do pracowni wokalnej zakupimy sprzęt nagłośnieniowy wraz z zestawem do nagrywania dźwięku, które będą wykorzystywane nie tylko podczas zajęć edukacyjnych w pracowni, ale także na potrzeby organizacji koncertów naszych wokalistów, zarówno w obiektach CKiS, jak i plenerze oraz na koncertach wyjazdowych.

Uzupełnimy braki w wyposażeniu technicznym oraz wymienimy wysłużony sprzęt w sali teatralnej Pałacyku Sokół. W ramach projektu wyposażymy scenę w niezbędny system nowoczesnego oświetlenia (z uwzględnieniem rampy z windą) oraz nagłośnienia, zakupimy wytwornice dymu oraz rampy najazdowe na schody prowadzące na zaplecze sceny oraz samą scenę, udostępniając ją osobom niepełnosprawnym.

Pracownię plastyczną doposażymy w nowe narzędzia pracy oraz wymienimy wysłużone: sztalugi malarskie do pracy w plenerze, sztalugi studyjne wraz z krzesłami, szafę do przechowywania wielkoformatowych prac, a także stoły mobilne, które dadzą możliwość elastycznego przearanżowania przestrzeni.

Poza wyposażeniem samych pracowni planujemy wyposażyć obiekty (Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny Gubałówka oraz Pałacyk „Sokół”), w których odbywają się zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej w materace ewakuacyjne, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z naszej oferty, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

znak. Po lewej orzeł polski. Po prawej napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Ewa Przebinda
KK

Dwór Dzieduszyckich

ul. Szkolna 4, 32-052
Radziszów,

12 256 31 18

OKR "Gubałówka"

ul. Spacerowa 4, 32-050
Skawina,

12 256 95 60 w. 24

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl