Dożynki Gminne 2019

Pozowice
31/08/2019

W ostatni dzień sierpnia wszyscy chcący kultywować obrzęd dziękczynienia za plony przybyli do Pozowic. Mieszkańców do wspólnego świętowania zaprosił Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko, Sołectwo Pozowice oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Cała miejscowość odznaczała się wspaniałymi dekoracjami, które wprowadzały wszystkich gości w klimat tradycyjnych obchodów święta plonów.

Na dożynkach zjawili się zaproszeni goście, reprezentujący władze państwowe, lokalne struktury samorządowe, przedstawiciele sektora biznesowego oraz mieszkańcy całej gminy Skawina.  Czas umilił zebranym występ dzieci z klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Pozowicach, pod kierunkiem Pani Aldony Drobnicy. Uczniowie zaprezentowali piękny układ taneczny z szarfami w barwach narodowych.

Tegoroczny program dożynkowy otwierał dożynkowy korowód, po którym odbyła się uroczysta Msza Święta polowa. W dalszej części uroczystości dożynkowych odbyły się tradycyjne obrzędy: przekazanie chleba Burmistrzowi przez tegorocznych Starostów Dożynek – Aleksandrę i Antoniego Wilkoszów. W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, to nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał sołtys Pozowic – Pan Tomasz Hanusiak. Przywitał zaproszonych Gości oraz przedstawił konferansjerki, Marię Wyrobę oraz Cecylię Wyrobę.

Najważniejszym elementem każdej dożynkowej tradycji jest wręczanie wieńców dożynkowych przez delegacje kół gospodyń wiejskich z poszczególnych sołectw. Kolejne ośpiewania wieńców dedykowano: Pozowice – Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Panu Norbertowi Rzepisko, Polanka Hallera – Wicemarszałkowi Senatu Panu Markowi Pękowi, Jaśkowice – Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Facimiech – Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi, Rzozów – Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Łukaszowi Smółce, Wola Radziszowska  – Staroście Powiatu Krakowskiego Panu Wojciechowi Pałce, Krzęcin – Wicestaroście Powiatu Krakowskiego Panu Arkadiuszowi Wrzoszczykowi, Jurczyce – Radnemu Rady Powiatu Krakowskiego Panu Pawłowi Kolasie, Borek Szlachecki – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie Pani Ewie Masłowskiej, Wielkie Drogi – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Panu Witoldowi Grabcowi, Zelczyna – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Panu Tomaszowi Ożogowi, Ochodza – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu CEZ w Skawinie Panu Martinowi Hančarowi, Kopanka – przedstawicielowi  Zarządu Dragon Polska Sp. z o.o. Panu Piotrowi Czekajowi, Radziszów – współwłaścicielowi Zakładu Produkcyjno – Handlowego „BOBEK” z Radziszowa Panu Jarosławowi Bobkowi, Gołuchowice – rolnikom, Państwu Stanisławie i Józefowi Sołtysom, Grabie – rolnikowi Panu Krzysztofowi Grzywie.

W tym miejscu, dziękujemy Kapeli Ludowej z Radziszowa, która przygotowała oprawę muzyczną wszystkich prezentacji. Kolejnym etapem uroczystości było podziękowanie Sołtysom z Gminy Skawina, które złożył Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Bogdan Pęk. W tym roku Sołtysi zaskoczyli publiczność swoją kreatywnością i zaprezentowali utwór w tempie poloneza,  który odtańczyli przed sceną z porwanymi z publiczności Samorządowcami. Liczymy na podtrzymanie tej tradycji w kolejnym roku. Pan Sołtys Pozowic przekazał również na ręce Sołtysów pamiątkowe upominki.

W myśl płynącego ze sceny motta: „Rolnik jak pożniwuje, to potem imprezuje”, wszyscy uczestnicy imprezy oddali się zabawie, której przewodziła „Kapela pod nogę”.

Dziękujemy Policji, Straży Miejskiej w Skawinie oraz  Strażakom za dbanie o nasze bezpieczeństwo podczas dożynkowych uroczystości. Mieszkańcom Pozowic dziękujemy za gościnę.

Hucznie kończymy wakacyjny czas i z utęsknieniem czekamy na kolejne żniwa! Do zobaczenia!

Fotorelacja z wydarzenia: https://flic.kr/s/aHsmGEuU78 (fot. Kazimierz Zajda)

Anna Wrzoszczyk

(JK)

 

SPONSORZY

 

 

 

 

 

Pozowice