Eliminacje gminne 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – „Rok Poetów – Rok poezji”

online
26/03/2021

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprasza do udziału w eliminacjach gminnych 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które odbędą się w piątek 26 marca w formule on-line, a prezentacje uczestników będzie można obejrzeć na naszych kanałach internetowych.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „ROK POETÓW – ROK POEZJI”.  Jest wydarzeniem otwartym dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. Uczniowie szkół podstawowych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie. Pozostali biorą udział także w wyższych etapach konkursu.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:
• Recytatorskiego,
• „Wywiedzione ze Słowa”,
• Teatru Jednego Aktora,
• Poezji Śpiewanej.

Dla szkół podstawowych organizatorzy uwzględniają podział na kategorie:
• klasy O – III (recytacja)
• IV – VI (recytacja, „wywiedzione ze słowa”)
• klas VII – VIII (recytacja, „wywiedzione ze słowa”)

Turnieje Teatru Jednego Aktora i Poezji Śpiewanej odbywają się bez podziału na kategorie wiekowe.

Po raz pierwszy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest zmuszone zorganizować eliminacje gminne w formule zdalnej.

Uczestnicy nagrywają swoje prezentacje konkursowe:
1. w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px)
2. w poziomie
3. materiał wgrywają na dysk (chmurę: WeTransfer lub Google)
a następnie przesyłają link do pobrania filmu na adres mailowy sokol@ckis.pl wraz z kompletem załączników (karty zgłoszeń, klauzula informacyjna/zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać uczestników na podstawie nadesłanych materiałów. Laureaci, w tym osoby zakwalifikowane do udziału w powiatowym etapie przesłuchań, otrzymają informację drogą mailową.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Warunki udziału w Konkursie są następujące:
a. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju; repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
b. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo w Regulaminie 66. OKR. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do przesłuchań.

Poprawnie wypełnione i podpisane karty zgłoszenia oraz nagrania prezentacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca (wtorek) na adres sokol@ckis.pl do Działu Realizacji Projektów Kultury, Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64.

Zapraszamy!

Joanna Kurpiel

Materiały do pobrania:

Regulamin2021

KartaR2021

KartaPŚ2021

KartaT1A2021

klauzula informacyjna CKiS

 

                                             

AZG

 

online