III Gminny Festiwal Form Teatralnych MELPOMENA 2020

Pałacyk "Sokół"
Skawina
13/03/2020

13 marca w sali teatralnej Pałacyku „Sokół” odbędzie się III edycja Gminnego Festiwalu Form Teatralnych „MELPOMENA 2020”, którego organizatorami są Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radziszowie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przewidują dwudniowy przebieg Festiwalu, który wówczas odbędzie się w dniach 12 – 13 marca br.

W przeglądzie mogą zaprezentować się dowolne formy teatralne, np.: teatr ruchu, teatr poezji, pantomima, dramat sceniczny, clownada, monodram, teatr plastyczny, teatr cieni czy teatr tańca. Uczestnikami mogą być  zespoły ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Skawina, które oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:  klas I-III i IV-VIII. Istnieje możliwość występu mieszanych grup wiekowych, a o przynależności do danej kategorii decyduje 80% składu grupy.

Jury oceniając zespoły będzie kierować się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, opracowanie reżyserskie, scenografia, dobór muzyki, kompozycja ruchu i gestu scenicznego, technika i kultura słowa czy ogólny wyraz artystyczny. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień nie ujętych w regulaminie festiwalu.

Zmagania zespołów oceniać będzie jury w składzie: Przewodniczący – Pan Andrzej Morawa, założyciel i instruktor grup teatralnych Maska i Mrówy z CKiS w Skawinie, autor scenariuszy i adaptacji scenicznych, polonista, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie; Pani Katarzyna Szybisty – animator kultury, śpiewająca aktorka, instruktor teatralny, instruktor warsztatów wokalnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie; Pani Marta Tyrpa – założycielka i instruktorka grup teatralnych Maska i Mrówy z CKiS w Skawinie, reżyser i autorka przedstawień, wizażysta – charakteryzator.

Na zgłoszenia zespołów, które można przesyłać pocztą, dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną: sokol@ckis.pl, czekamy do dnia 4 marca br.

Szkoły lub przedszkola, które będą chciały obejrzeć konkursowe prezentacje, prosimy o kontakt z Działem Realizacji Projektów Kultury pod nr tel. 12 276 34 64.

Szczegóły regulaminu:

PISMO przewodnie Melpomena 2020

karta MELPOMENA 2020

 

Anna Wrzoszczyk

(JK)

 

 

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl