III Skawińskie Spotkania z Historią – Bitwa pod Kaniowem (1918)

Dwór Dzieduszyckich
Radziszów
Skawińskie Błonia
14/08/2018

15/08/2018

Galicyjskie Towarzystwo Historyczne oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zapraszają na III Skawińskie Spotkania z Historią, których tematem przewodnim będzie Bitwa pod Kaniowem 1918 roku. Spotkania odbywają się pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy.
14 sierpnia, wtorek, Dwór  Dzieduszyckich w RadziszowieMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
10.00 – uroczyste otwarcie konferencji
10.35 – Wiesław Bator: „Między Rokitną a Kaniowem”
11.10 – Artem Papakin: „Okoliczności połączenia P.K.P. z II Korpusem Polskim”
11.45 – Leszek Kapłon: „Skawińscy weterani bitwy kaniowskiej”
12.10 – 12.40 – przerwa kawowa
12.50 – Antoni Kowalik: „X Kaniowska Dywizja Piechoty w Wojnie Polskiej 1939 r.”
13.25  – Robert Fedyk: „Kaniów 1918 – broń biała bitwy” (prezentacja eksponatów)
14.00 – zakończenie konferencji
15 sierpnia, środa,  Skawińskie Błonia – PLENEROWE WIDOWISKO HISTORYCZNE „BITWA POD KANIOWEM”
16.00 – przywitanie zgromadzonych
16.10 – Widowisko rekonstrukcji historycznej, którego celem jest przybliżenie widzom Bitwy pod Kaniowem, stoczonej pomiędzy oddziałami II Korpusu Polskiego a oddziałami niemieckimi, dążącymi do jego rozbrojenia, 11 maja 1918 roku koło Kaniowa. Widowisko zaprezentują wiodące grupy rekonstrukcji historycznej:
GRH „Powstaniec Śląski”
GRH 155 Pruski Pułk Piechoty
GRH 46 Dnieprowski Pułk Piechoty
GRH Kawalerii Polskiej ze stajni „Pod Siwym Wałachem”
GRH 3 Pułk Strzelców Podhalańskich
Narrację historyczną poprowadzi dr hab. Andrzej Olejko.
17.00 – zakończenie pokazu, podziękowania; poczęstunek dla wszystkich uczestników widowiska – żołnierska grochówka prosto z kuchni polowej.
WSTĘP WOLNY.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina.
Joanna Kurpiel
(AR)
Dwór Dzieduszyckich

ul. Szkolna 4, 32-052
Radziszów,

12 256 31 18

Skawińskie Błonia