Informacja o basenach odkrytych w OK-R „Gubałówka”

OKR "Gubałówka"
Skawina
01/07/2020

31/08/2020

Szanowni Państwo,

za nami okres zawieszenia części działalności na skutek panującej pandemii – czas bardzo trudny dla nas wszystkich. Ostatnie miesiące to także wyzwania organizacyjne, a przede wszystkim konieczność zachowania szczególnej oszczędności w podejmowanych przez CKiS w Skawinie działaniach. Równorzędnie przez cały okres #zostańwdomu pracowaliśmy dla Was na najwyższych obrotach proponując szereg inspirujących i aktywnych sposobów spędzenia czasu. Od wielu tygodni, chociaż nie bez obaw i z zachowaniem szczególnej ostrożności, w myśl zasady #ostrożnienaprzód odmrażamy poszczególne części naszej działalności.

Mam świadomość, jak bardzo czekali Państwo na powrót do funkcjonowania zajęć sekcyjnych w tradycyjnej formule oraz obiektów sportowych, a także ponownego otwarcia Basenu Camena. Bogatsi o nowe doświadczenia dziś możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że tym zadaniom udało nam się sprostać: nasze obiekty i prowadzone w ich obrębie zajęcia są bezpieczne, a my każdego dnia doskonalimy procedury wewnętrzne, by zawsze świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Przez ostatnie tygodnie dokładnie analizowaliśmy możliwość funkcjonowania kompleksu otwartych basenów w obrębie OK-R „Gubałówka” w Skawinie. Przedmiotem tych analiz były w szczególności: możliwości organizacyjno-finansowe CKiS, kondycja obiektu i związane z nią uwarunkowania oraz funkcjonowanie w kontekście reżimu sanitarnego (zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie ilości osób etc.) Aspektem, który stanowił dla nas jednak największe wyzwanie jest zabezpieczenie finansowania działalności basenów. Opierając się na prognozach opracowanych na bazie poprzednich lat, a także analizując bieżącą sytuację spodziewamy się przychodów o znacznie mniejszej wartości. Mając na uwadze skutki ekonomiczne okresu pandemii, przeznaczenie własnych środków finansowych na rzecz tej działalności wydaje się być wysoce ryzykowne, bowiem dla CKiS koniecznym jest budowanie, w świetle ciągle niepewnej sytuacji w kraju, jak największego bezpieczeństwa finansowego. Ponadto nie możemy nie zakładać scenariuszy, w których złe warunki pogodowe nie będą sprzyjać działaniu kompleksu basenów, bądź na pewnym etapie jego działalność będzie musiała zostać zawieszona z uwagi na kwestie sanitarne.

Tym samym, w trosce o bezpieczeństwo finansowe i przyszłość CKiS w Skawinie, byłem zmuszony podjąć jedyną możliwą decyzję: w tym roku korzystanie z kompleksu basenów otwartych w obrębie OK-R „Gubałówka” w Skawinie nie będzie możliwe.

 

Tomasz Stawowy

Dyrektor CKiS w Skawinie

OKR "Gubałówka"

ul. Spacerowa 4, 32-050
Skawina,

12 256 95 60 w. 24