Jesienne powiatowe sztafety

Starorzecze Skawinki
27/09/2019

W piątek 27 września teren Starorzecza Skawinki stał się był areną zmagań lekkoatletycznych. W ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady reprezentacje szkół walczyły o awans do zawodów wojewódzkich w Jesiennych Biegach Przełajowych Powiatu Krakowskiego. Organizatorem zawodów był UKS „Jedynka” Skawina przy wsparciu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Skawinie oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Jak co roku liczna grupa młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych biegała na dystansach od 800 do 1200 metrów, w zależności od kategorii. Sztafeta danej szkoły liczyła 10 zawodników. Startowano oddzielnie w kategorii dziewcząt i oddzielnie w kategorii chłopców.

W Igrzyskach Dzieci uczestniczyło 9 reprezentacji dziewcząt i 10 chłopców, w Igrzyskach Młodzieży 8 reprezentacji dziewcząt i 9 chłopców, a  w Licealiadzie 3 ekipy dziewcząt i 4 chłopców – łącznie 430 zawodników i zawodniczek.
Do etapu wojewódzkiego w Nowym Targu awansowały dwie pierwsze sztafety z każdej kategorii.

Kolejność szkół
I. Igrzyska Dzieci – Dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa Bibice                               – gmina Zielonki
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach  – gm. Krzeszowice
3. Szkoła Podstawowa w Zalasiu                         – gm. Krzeszowice
4. Szkoła Podstawowa w Nielepicach                 – gm. Zabierzów
5. Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach        – gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie              – gm. Skawina
7. Szkoła Podstawowa w Czernichowie               – gm. Czernichów
8. Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach         – gm. Jerzmanowice-Przeginia
9. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie              – gm. Skawina
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie            – gm. Skawina
II. Igrzyska Dzieci – Chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa Bibice                               – gmina Zielonki
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach  – gm. Krzeszowice
3. Szkoła Podstawowa w Zalasiu                         – gm. Krzeszowice
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie              – gm. Skawina
5. Szkoła Podstawowa w Zelkowie                      – gm. Zabierzów
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie            – gm. Skawina
7. Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach        – gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
8. Szkoła Podstawowa w Nielepicach                 – gm. Zabierzów
9. Szkoła Podstawowa w Czernichowie               – gm. Czernichów
III. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa Bibice                                – gmina Zielonki
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach   – gm. Krzeszowice
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach   – gm. Krzeszowice
4. Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach        – gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
5. Szkoła Podstawowa w Czernichowie               – gm. Czernichów
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie             – gm. Skawina
7. Szkoła Podstawowa w Radziszowie                – gm. Skawina
8. Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej – gm. Skawina
IV. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa Bibice                               – gmina Zielonki
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie              – gm. Skawina
3. Szkoła Podstawowa w Rząsce                         – gm. Zabierzów
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach   – gm. Krzeszowice
5. Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej – gm. Skawina
6. Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach        – gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie             – gm. Skawina
8. Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze       – gm. Krzeszowice
9. Szkoła Podstawowa w Radziszowie                – gm. Skawina
V. Licealiada – Dziewczęta:
1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – gm. Czernichów
2. Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych    – gm. Świątniki Górne
3. Liceum Ogólnokształcące w Skawinie    – gm. Skawina
VI. Licealiada – Chłopcy:
1. Liceum Ogólnokształcące w Skawinie    – gm. Skawina
2. Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych    – gm. Świątniki Górne
3. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie    – gm. Skawina
4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – gm. Czernichów

 

Tomasz Kutek

(AR)

 

 

Starorzecze Skawinki