Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/itewh10ckis/ckis.pl/public_html/wp-content/themes/eventbuilder/single-event.php on line 706

Konferencja „Handel ludźmi – mit czy rzeczywistość?”

19/04/2018

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta i Gminy Skawina, Fundacją La Strada, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć oraz Prokuraturą Okręgową w Krakowie organizuje w dniu 19 kwietnia 2018 roku konferencję szkoleniową „Handel ludźmi – mit czy rzeczywistość?”. Konferencja odbędzie się w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.

Program konferencji podejmuje tematykę zdefiniowania problemu handlu ludźmi oraz rozpoznawania symptomów jego wystąpienia w społeczeństwie i jestskierowany m.in. do pracowników socjalnych, służb mundurowych (Straż Miejska, Policja), pedagogów i psychologów. Program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i pracę warsztatową ze specjalistami.

Konferencja ma charakter zamknięty, a zgłoszenia do niej przyjmuje Dział Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64, sokol@ckis.pl.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Karolina Kozanecka – Z-ca Dyrektora ds. Organizacji Imprez, karolina.kozanecka@ckis.pl

Joanna Kurpiel – Organizator Kultury, joanna.kurpiel@ckis.pl

PROGRAM

I. część plenarna

1. Czynniki eksponujące na handel ludźmi – uzależnienia, dysfunkcyjność w rodzinie: Irena Dawid–Olczyk, prezes La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

2. Handel ludźmi a migracje: dr Katarzyna Przybysławska, prezes Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

3. Handel ludźmi  i przestępstwa współtowarzyszące, aspekty prawne: prok.Katarzyna Płończyk, Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

4. Współczesne formy niewolnictwa oczami praktyka: Paweł Golonka, ekspert ds. handlu ludźmi.

 

II. część seminaryjna/warsztatowa

1. Proces  identyfikacji ofiar handlu ludźmi (trudności, sposoby, zagrożenia,  popełniane błędy): prok. Katarzyna Płończyk, Paweł Golonka

2. Prawa ofiar handlu ludźmi, możliwości wspierania w ramach KCIK: Irena Dawid-Olczyk, dr Katarzyna Przybysławska

Fundacja La Strada oraz międzynarodowa sieć organizacji La Strada International została założona w 1995 roku przez Irenę Dawid-Olczyk oraz Joannę Garnier. Panie nie ograniczały się w swej aktywności do promowania problematyki handlu ludźmi, lecz podjęły się również pionierskiego na gruncie polskim zadania udzielania bezpośredniej, praktycznej pomocy ofiarom tych przestępstw, co niejednokrotnie powodowało zagrożenie ze strony przestępców. Fundacja jest najważniejszą polską organizacją specjalizującą się w prewencji oraz pomocy ofiarom handlu ludźmi i niewolnictwa oraz odgrywa istotną rolę w międzynarodowych inicjatywach, nakierowanych na przeciwdziałanie temu poważnemu naruszeniu praw człowieka. Ogromne zaangażowanie i sumienna praca zespołu „La Strady” w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce oraz wypracowania metod identyfikacji ofiar i zapewniania im właściwych form pomocy. Za całokształt dokonań i ponad 20-letniej pracy założycielki zostały odznaczone Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom. Patronka Centrum to nieżyjąca już dr Halina Nieć, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej. Z inicjatywy jej i jej studentów w 2002 r. powstała organizacja pozarządowa, przemianowana po śmierci dr Nieć, dla uczczenia jej pamięci, w obecne Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Paweł Golonka, emerytowany podinspektor policji, były wieloletni koordynator ds. handlu ludźmi KWP w Krakowie, negocjator. Przez wiele lat zajmował się zwalczaniem przestępczości kryminalnej. Współautor pakietu kryminalistycznego do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami przestępstw seksualnych oraz ofiarami handlu ludźmi.

Joanna Kurpiel

(JK)