Nabór wniosków o stypendia i nagrody sportowe za 2022 rok

inna lokalizacja
27/01/2023

28/02/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2022 roku dla zawodników, trenerów lub działaczy reprezentujących gminę Skawina. Czas na złożenie wniosku jest tylko do 28.02.2023. Powodzenia!

 

 

 

Poniżej garść istotnych informacji:

  1. Stypendia i nagrody sportowe przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
  2. O stypendia sportowe ubiegać mogą się zawodnicy mieszkający na stałe na terenie gminy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy lub nie będący mieszkańcami gminy ale rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Skawina.
  3. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe zawodnikom, którzy nie są objęci systemem stypendialnym, mieszkającym na stałe na terenie gminy i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy lub którzy nie są mieszkańcami gminy ale rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Skawina. A także trenerom, instruktorom, działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych lub instytucji sportowych z siedzibą na terenie Gminy Skawina,
  4. Stypendia i nagrody będą przyznawane w określonych dyscyplinach sportu tj. dyscyplinach olimpijskich w roku poprzedzającym otrzymanie stypendium oraz w dyscyplinach szczególnie ważnych dla gminy jak: crossminton, inline alpine i brydż sportowy
  5. Stypendium może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył 25 lat.
  6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagród mogą wystąpić: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz kluby sportowe, a także zainteresowani zawodnicy (lub rodzice/opiekunowie prawni w przypadku osób małoletnich).

 

Informacje o tym co należy zrobić, aby otrzymać stypendium lub nagrodę znajdziecie tutaj: https://bit.ly/3WOWfO8

Źródło: http://gminaskawina.pl

KK

inna lokalizacja