Przygotowujemy się do otwarcia Basenu Camena

Basen Camena
Skawina
05/02/2021

12/02/2021

Pełni optymizmu po wysłuchaniu dzisiejszej  (5 lutego 2021) konferencji prasowej w sprawie znoszenia związanych z pandemią obostrzeń i po zapoznaniu się z informacjami opublikowanymi na profilu facebookowym Kancelarii Premiera RP rozpoczynamy prace przygotowawcze zmierzające do otwarcia, w ścisłym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, Basenu „Camena”.  Czekamy na nowe rozporządzenie, od którego warunków uzależnione będą dalsze decyzje w tym zakresie.

Wkrótce podamy więcej informacji, zachęcamy więc do śledzenia naszej strony internetowej i profilu Facebook.

(AR)

Basen Camena

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050
Skawina,

camena@ckis.pl