Sekcja pływacka rusza z treningami

Basen Camena
Skawina
03/09/2018

Od dnia 3 września 2018 r. sekcja pływacka rozpoczyna treningi na Basenie „Camena” w roku szkolnym 2018/2019. Pływacy będą doskonalić swoją technikę i umiejętności pływackie pod okiem trenera w dwóch grupach: sportowej i rekreacyjnej.

Oprócz treningów pływackich, uczestnicy  sekcji będą mogli wzmacniać swoją kondycję poprzez zajęcia na siłowni, a także poprzez zajęcia ogólnorozwojowe realizowane jako trening suchy na hali basenowej.

Uczestnicy I grupy to team pływaków, którzy będzie stanowił grupę sportową (kwalifikowaną), której głównym założeniem będzie:

– przygotowanie teoretyczne i techniczne w zakresie podstawowych styli pływackich oraz przepisów pływania,

– rozwój umiejętności pływackich i wdrażanie uczestników do sportowej rywalizacji,

– systematyczny udział w treningach pływackich na Basenie Camena wg  ustalonego przez trenera toku treningowego dla poszczególnych zawodników,

– udział w zawodach pływackich zgodnie z kalendarzem imprez MOZP,

– godne reprezentowanie barw „CKiS Skawina” na zawodach pływackich,

– dbanie o wizerunek CKiS w Skawinie (eksponowanie logo Centrum) na treningach i zawodach pływackich.

Uczestnicy II grupy to pływacy, którzy będą tworzyć tzw.  grupę rekreacyjną, która w swych założeniach ma realizować następujące cele:

–  rozwijanie zainteresowań pływackich,

–  doskonalenie umiejętności  i technik pływania oraz startów i nawrotów,

–  dbanie o właściwy rozwój psycho – motoryczny uczestników,

–  udział zawodników w zawodach rangi lokalnej.

I grupa będzie uczęszczać na treningi na pływalnię codziennie, za wyjątkiem niedziel, natomiast młodsi pływacy z drugiej grupy będą doskonalić swoją technikę i umiejętności na basenie cztery razy w tygodniu.

Informacja o przydziale dzieci do poszczególnych grup dostępna jest w biurze Działu Sportu i Rekreacji – I piętro na Basenie „Camena” – tel. 12 256 95 61 wew. 21 lub u trenera pływania – Pana Piotra Bodzonia – tel. 607 528 607.

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy wszystkie dzieci w dniu 3 września 2018 r. na godz. 15.00. na Basen Camena na zajęcia organizacyjne.

 

Rozkład zajęć sekcji pływackiej CKiS w Skawinie w roku szkolnym 2018_19

 

Basen Camena

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050
Skawina,

camena@ckis.pl