Skawina podziękowała za tegoroczne plony

inna lokalizacja
30/08/2020

W ostatnią sierpniową niedzielę w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie odbyła się Dziękczynna Msza Dożynkowa z udziałem zaproszonych gości, delegacji sołectw i przedstawicieli osiedli.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej tegoroczne Święto Plonów różniło się od poprzednich. Chociaż zabrakło tradycyjnego korowodu, ludowego ośpiewywania i konkursu na najpiękniejszy wieniec, cieszymy się, że udało się nam z należytym szacunkiem, choć kameralnie, podziękować za zbiory i trud pracujących na roli.

Podczas mszy sprawowanej przez ks. kanonika Włodzimierza Łukowicza poświęcony wraz z tegorocznymi plonami chleb Burmistrzowi Norbertowi Rzepisko przekazał Grzegorz Klimas, Przewodniczący Związku Sołtysów Gminy Skawina. Okazały bochen jak co roku stał się symbolem urodzaju i dostatku, szacunku i oddania, a przede wszystkim ciężkiej pracy rolników.

Symboliczne były również bukiety zielne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Bukiety na ręce Burmistrza Norberta Rzepisko i Pierwszego Zastępcy Burmistrza Witolda Grabca (ten przyjął również bukiet w imieniu nieobecnego Drugiego Zastępcy Burmistrza Tomasza Ożoga) przekazały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Facimiechu. Koło Gospodyń Wiejskich z Jaśkowic przygotowało bukiety dla Wicestarosty Krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie, Ewy Masłowskiej, a Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina dla ks. Włodzimierza Łukowicza.

Wierzymy, że następne lata będą równie urodzajne, a my będziemy mogli już wspólnie i bez ograniczeń świętować kolejne Dożynki.

Dziękujemy Orkiestrze Dętej „Sygnał” z Radziszowa za przepiękną oprawę mszy!

Fotorelacja z wydarzenia: LINK (fot. Jarosław Karasiński)

inna lokalizacja