Śladami wielkich mistrzów

Pałacyk "Sokół"
Skawina
06/11/2018

We wtorek 6 listopada w Pałacyku „Sokół” odbył się wernisaż wystawy podsumowującej III Małopolski Konkurs Artystyczny im. Marii Grucy, skierowany do podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w całym województwie. Organizatorem konkursu jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, a współorganizatorami: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Tematyka tegorocznego konkursu nie mogła pominąć 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przyświecało mu regulaminowe hasło: „Śladami wielkich mistrzów – Barwy Niepodległości 1772 – 1918.” Prace plastyczne były inspirowane obrazami Kossaka, Matejki, Wyspiańskiego, Podkowińskiego. Na podstawie dowolnie wybranego dzieła należało wykonać pracę malarską. Konkurs ma na celu promowanie terapii przez sztukę, odkrywanie i promowanie twórczości osób niepełnosprawnych, integrowanie środowisk artystycznych.

Jury w składzie:

Małgorzata Tomala – Kierownik Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS w Skawinie, przewodnicząca jury

Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Marian Strzeboński – artysta malarz

Grażyna Ciepły-Gumuła – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy

Ksiądz Prałat Edward Ćmiel – Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie

oceniło 65 prac nadesłanych przez 15 ŚDS-ów z Małopolski i przyznało następujące wyróżnienia:

I miejsce

Janusz Wawryka (Łysa Góra), „Ludwik Sokolski jako Stary Wiarus w Warszawiance”, inspiracja Stanisław Wyspiański

II miejsce ex aequo

Dariusz Konieczny (Brzeszcze) „Pożegnanie Powstańca”, inspiracja Artur Grottger

Krystyna Waligóra (Łysa Góra) „Szarża ułanów”, inspiracja Wojciech Kossak

III miejsce ex aequo

Tomasz Bogusz (Bobowa) „Portret Tadeusza Kościuszki”, inspiracja Antoni Oleszczyński

Katarzyna Nowak (Kęty) „Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance”, inspiracja Wojciech Kossak

Jury przyznało także 10 wyróżnień, dodatkowo również 10 prac wyróżniła także Fundacja ŚDS Skawina. Nagrodę specjalną Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika otrzymała Barbara Zdrada z ŚDS Łysa Góra.

Wystawa prac konkursowych będzie czynna do 7 grudnia w Pałacyku „Sokół”.

Zapraszamy.

 

Joanna Kurpiel

(AR)

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl