Spektakl ekologiczny dla dzieci

inna lokalizacja
25/10/2022

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Skawina na bezpłatne wydarzenie, które odbędzie się 25 października 2022 r. (tj. wtorek) w godzinach 17:00 – 19:00 w salce teatralnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie (ul. M. Curie – Skłodowskiej 12, 32-050 Skawina).

Program wydarzenia obejmuje:

-> Spektakl ekologiczny dla dzieci (przedstawienie rozpocznie się o 17:30 i potrwa do godziny 18:30).

-> Konsultacje z Ekodoradcą dotyczące programu Czyste Powietrze (konsultacje przed i po spektaklu).

Opis spektaklu:

„U progu nowego roku, jak zawsze cztery pory roku spo­tykają się w swo­jej tajnej kryjówce, aby uzgod­nić plany na nad­chodzący czas. Ale tym razem… brakuje Wiosny. A pozostałe pory roku robią się coraz bardziej ner­wowe i kłótliwe…”

Tak zaczyna się spek­takl o tem­atyce eko­log­icznej skierowany do najmłod­szych dzieci. Bohaterami spektaklu są, poza wspomnianymi czterema porami roku, sympatyczny niedźwiedź Przemek i pszc­zoła Polo. Wspól­nie z bohat­erami mali widzowie będą poz­nawać zagad­nienia związane z ochroną powietrza, a także będą starać się dociec przy­czyn zmian w kli­ma­cie.

Spek­takl ma charak­ter inter­ak­ty­wny — dzieci mają do wyko­na­nia szereg zadań, które ułatwią im przys­wo­je­nie wiedzy z zakresu ochrony powietrza. Będą wspól­nie z bohat­erami spek­taklu rozwiązy­wać łamigłówki, śpiewać piosenki i… seg­re­gować odpady.

 

Informacje o konsultacjach:

Gminni konsultanci, udzielą informacji o zasadach programu Czyste Powietrze oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu
  • docieplenia przegród budynku
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalacji odnawialnych źródeł energii
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, natomiast  ilość miejsc jest ograniczona. Rezerwacja miejsc jest możliwa za pomocą elektronicznej ankiety (link do ankiety) lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina (ul. Rynek 12, Skawina).

 

Kontakt:

Aneta Błaszczyk

T: + 48 12 277 01 67

E: a.blaszczyk@gminaskawina.pl

 

Źródło: Gmina Skawina

Zdjęcie ze spektaklu: Krakowskie Biuro Promocji Kultury/ www.kultura.krakow.pl

inna lokalizacja