Udało się! Będzie dofinansowanie z programu Infrastruktura Domów Kultury 2022

różne lokalizacje
10/03/2022

30/04/2022

Gmina Skawina we współpracy z #teamCKiS złożyła w listopadzie wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2022. I udało się! Na realizację projektu, który zakłada wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i modernizacją dwóch obiektów należących do Gminy Skawina, a będących w administracji i użytkowaniu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Gmina otrzyma 126 000,00 zł.

W zakres prac przewidzianych w projekcie wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali, tak zwanej „Olimpijki”, będącej częścią Hali Widowiskowo-Sportowej, a także projektu remontu adaptacyjnego poddasza Pałacyku „Sokół”. Realizacja zadania otworzy możliwość przeprowadzenia w przyszłości prac budowlanych, mających na celu stworzenie optymalnych warunków do organizacji zajęć kulturalnych oraz do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Nasza radość jest ogromna! Dla CKiS to milowy krok w kierunku stworzenia nowoczesnej i atrakcyjnej oferty zajęć oraz wydarzeń kulturalnych. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina – Norbertowi Rzepisko, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Tomaszowi Ożogowi oraz całemu Wydziałowi Rozwoju i Strategii UMiG w Skawinie za przygotowanie, złożenie projektu i wszelką pomoc w tym zakresie. Niezmiernie wdzięczni jesteśmy również Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Skawinie – Ryszardowi Majdzikowi za okazaną życzliwość i ogromne wsparcie. Wielkie brawa dla Was, a my z zapałem i energią przystępujemy do działania!

różne lokalizacje