XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego

Hala Widowiskowo - Sportowa
Skawina
21/05/2019

„Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w czyjejś dłoni, to właśnie jest przyjaźń” – te znaczące słowa Adama Asnyka przyświecały zarówno twórcom, jak i wszystkim uczestnikom XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Tradycyjnie już zorganizowały go dwie skawińskie instytucje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej oraz Centrum Kultury i Sportu. Koordynatorami Przeglądu, który odbył się 21 maja na Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie, byli: wicedyrektor Ośrodka Grzegorz Kubicki, Agnieszka Janicka – Surowiec, Anna Tarnopolska. W organizację tego fantastycznego przedsięwzięcia zaangażowali się wszyscy nauczyciele i wychowawcy oraz znaczna część uczniów. Patronat nad imprezą objęli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, starosta krakowski Wojciech Pałka, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak oraz burmistrz miasta i gminy Skawina Norbert Rzepisko. Na uznanej w środowisku lokalnym imprezie integracyjnej zaproszonych gości, sponsorów, występujące zespoły oraz publiczność powitała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie – Pani Grażyna Wójcik.

Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem ośrodków, które wyrażają chęć udziału w imprezie. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło 11 zespołów z Małopolski, ze Skawiny, Krakowa, Bochni, Wieliczki, Oświęcimia, Chrzanowa, Olkusza i Myślenic. Głównym założeniem przyświecającym organizatorom było wsparcie i promocja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, jak również promowanie ich pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. Uczniowie z różnym rodzajem niepełnosprawności zaprezentowali programy artystyczne, które przygotowywali przez wiele miesięcy pod kierunkiem swoich nauczycieli. Gospodarzy reprezentowała Szkolna Grupa Teatralna „Marzyciele”, która zaprezentowała przedstawienie pt. „Łaciaty słoń”. Scenariusz sztuki oparty został na książce ks. Bogusława Zemana „O małym słoniu Bombiku”. Młodzi aktorzy starali się przekonać widzów, że to, co może wydawać się największą słabością człowieka, w ostatecznym rozrachunku staje się jego największym atutem.

Wszyscy młodzi artyści z wielkim przejęciem występowali przed żywo reagującą publicznością zgromadzoną w hali, którą tworzyli zaproszeni goście, sponsorzy, uczniowie szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Skawina oraz sami występujący. Młodych artystów ośmielali zachęcając do występów i pomagając dowcipem i słowną finezją przełamać tremę charyzmatyczni konferansjerzy: Katarzyna Koczwara i Artur Surówka – nauczyciele SOSW w Skawinie.

Każdy uczestnik Przeglądu, dzięki hojności sponsorów, którzy od lat wspierają Ośrodek, został obdarowany nagrodami. Wszystkie występujące zespoły otrzymały za prezentację swoich osiągnięć puchary, dyplomy, albumy oraz nagrodę rzeczową: nowoczesne „boomboxy”.

Przegląd był też okazją do uhonorowania wieloletnich przyjaciół szkoły. Kapituła Przyjaciół Młodych Artystów działająca w Ośrodku przyznała doroczny ORDER SERCA SERC. W tym roku otrzymali go: pan Janusz Bysina – Dyrektor CKiS w Skawinie, Piekarnia „Dąbrowscy” z Radziszowa oraz pani Grażyna Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego na trwałe wpisał się w kalendarz imprez odbywających się cyklicznie w Skawinie. Ta niezwykła impreza ukazuje, jak ogromny potencjał artystyczny drzemie w osobach niepełnosprawnych, stwarza im okazje do wyrażenia emocji, sprzyja pełniejszemu przeżywaniu świata. Wieloletnie doświadczenia w organizacji przeglądu dają pewność, że występy przed szeroką publicznością są dla młodych artystów wspaniałą formą terapii i wielką przygodą. Jest to impreza, której towarzyszy radość, akceptacja i otwarte serca na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zatem, ciąg dalszy nastąpi… już za rok!

Agnieszka Zybek
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

źródło: https://powiat.krakow.pl/2019/05/xxviii-wojewodzki-przeglad-zespolow-artystycznych-szkolnictwa-specjalnego/

(AR)

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ z Przeglądu (fot. Jarosław Karasiński)

 

Hala Widowiskowo - Sportowa

ul. Konstytucji 3 Maja 4, 32-050
Skawina, małopolskie

12 276-40-56

halackis@ckis.pl