Z żalem zawiadamiamy o śmierci ś.p. Danuty Kłapińskiej

14/02/2018