Zgłoszenia do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Pałacyk "Sokół"
Skawina
12/02/2019

13/03/2019

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprasza do udziału w gminnych eliminacjach 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Eliminacje odbędą się w środę 13 marca 2019 roku, a rozpoczniemy je o godzinie 9:00 w sali teatralnej Pałacyku „Sokół”.

Konkurs jest wydarzeniem otwartym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ostatniej klasy gimnazjum oraz dorosłych. Uczniowie szkół podstawowych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie. Pozostali uczestnicy biorą udział także w wyższych etapach konkursu. Konkurs otwarty OKR (dla ostatniej klasy gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, dorosłych) prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów: recytatorskiego, „wywiedzione ze słowa”, teatru jednego aktora, poezji śpiewanej.

 

Konkurs dla szkół podstawowych uwzględnia podział na kategorie:
– klasy 0-III (recytacja)
– IV-VI (recytacja, „wywiedzione ze słowa”)
– VII – VIII, uczniów gimnazjów (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana)

WAŻNE! Szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów danej kategorii, laureaci szkolnych eliminacji.

Karty zgłoszeń  oraz  Regulamin Konkursu, zamieszczone poniżej, znajdą Państwo również na stronie internetowej Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl.

Prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń oraz klauzuli RODO CKiS w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca (poniedziałek): osobiście do Działu Realizacji Projektów Kultury w Pałacyku “Sokół” lub drogą elektroniczną na adres: sokol@ckis.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS pod numerem telefonu 12 276 34 64.

afisz-64.-OKR

Regulamin-2019

64. MAŁY OKR – regulamin

Karta_Uczestnika_Recytacja

Karta_Uczestnika_Poezja Spiewana

Karta_Uczestnika Teatr 1 Aktora 2019

KLAUZULA OKR 2019

 

Joanna Kurpiel

(AR)

 

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl