Zrozumieć dziecko

15/03/2018

W  czwartkowe popołudnie w Dworze Dzieduszyckich odbyły się warsztaty, podczas których rodzice mieli okazję poznać metody pomocne przy budowaniu więzi z dziećmi oraz rozwijaniu ich poczucia wartości. Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich pociech i każdy z nich pragnie mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem, niewymuszony nagrodami czy karami.

Jako rodzice jesteśmy tylko ludźmi. Bywamy zmęczeni, często zabiegani. Czasem niesłuchający i niecierpliwi, mimo największych chęci. Mamy swoje potrzeby, trudne sytuacje i uczucia. W codziennej bieganinie i szybkim życiu bywa, że trudno znaleźć czas na słuchanie, wspieranie, odpowiadanie.

Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji rodzica z dzieckiem jest jednym z priorytetów podczas procesu wychowawczego. Zbudowanie takiej więzi jednak nie jest łatwe, warunkiem koniecznym jest by każdy rodzić miał czas dla swojej pociechy. Osoby uczestniczące w warsztatach podczas ćwiczeń podzieliły się swoimi doświadczeniami. Wspólnie próbowaliśmy wypracować metody zabezpieczające przed zaburzeniem więzi. Wiedza zdobyta na spotkaniu ułatwi nam budowanie relacji pełnych szacunku, nauczy nas radzenia sobie z emocjami dzieci, wdrażania nowych nawyków rozmowy, a wszystko po to abypomagać dzieciom i wzajemnie się wspierać.

Agnieszka Job

(AR)